Hranica chudoby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa zobrazujúca percento populácie žijúce pod hranicou chudoby

Hranica chudoby je minimálna úroveň príjmov, ktorá je potrebná na dosiahnutie adekvátnej životnej úrovne v danej krajine. V praxi je úroveň definujúca hranicu chudoby omnoho vyššia vo vyspelých krajinách ako v rozvojových krajinách.

Takmer všetky spoločnosti majú občanov žijúcich v chudobe. Hranica chudoby je dôležitý ekonomický nástroj na určenie počtu takýchto ľudí a posudzovanie sociálno-ekonomických reforiem ako blahobytu a podpory v nezamestnanosti na elimináciu chudoby.