Hvezdáreň Vsetín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hvezdáreň Vsetín bola otvorená 30. júla 1950 z iniciatívy členov miestnej pobočky Československej astronomickej spoločnosti založenej v roku 1948. V roku 2005 sa stala súčasťou Múzea regiónu Valašsko vo Vsetíne. Jej činnosť je zameraná na vzdelávania a popularizáciu astronómie, kozmonautiky a iných prírodných vied najmä medzi mládežou. Vo hvezdárni sa usporiadavajú prednášky a besedy nielen pre verejnosť, ale najmä pre základné a stredné školy z východnej časti Zlínskeho kraja. Pre záujemcov sú zabezpečené astronomické pozorovania Slnka a nočnej oblohy hlavným ďalekohľadom s objektívom s priemerom 200 mm od firmy Zeiss, zo začiatku 60. rokov 20. storočia.

Prístrojové vybavenie[upraviť | upraviť zdroj]

  • hlavný ďalekohľad s ohniskovou vzdialenosťou 3 000 mm a priemerom objektívu 200 mm
  • pointačný ďalekohľad s ohniskovou vzdialenosťou 2 800 mm a priemerom objektívu 120 mm
  • hľadáčik s priemerom objektívu 90 mm
  • newton s ohniskovou vzdialenosťou 1 200 mm a priemerom objektívu 150 mm
  • CCD kamera SBIG-ST7

Večerné astronomické pozorovania[upraviť | upraviť zdroj]

Astronomické pozorovania pre verejnosť sa konajú vo večerných hodinách za bezoblačnej oblohy a to v utorok a v piatok. V prípade záujmu väčšieho počtu návštevníkov (školské výlety, letné tábory, turistické zájazdy, …) je možné sa s pracovníkmi telefonicky dohodnúť na inom termíne. V letných mesiacoch je možné po dohode s organizátormi letných prímestských táborov v okolí Vsetína zabezpečiť astronomické pozorovania priamo v mieste tábora, kde sú mnohokrát lepšie podmienky pre sledovanie hviezdnej oblohy ako priamo vo Vsetíne.

Pozorovanie Slnka a exkurzie[upraviť | upraviť zdroj]

V pracovných dňoch prebiehajú za priaznivých podmienok od 9.00 do 15.00 pozorovania Slnka a slnečných škvŕn. V rovnakom čase sú pre verejnosť usporiadávané exkurzie na hvezdárni – prehliadka kopuly a prístrojového vybavenia, či prehliadka meteorologickej stanice v areáli hvezdárne.

Odborná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Sledovanie aktivity meteorických rojov[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti je väčšina odbornej činnosti hvezdárny spojená s oblasťou výskumu medziplanetárnej hmoty. V rokoch 1995 – 2005 tu pracovala jedna z najaktívnejších skupín pozorovateľov meteoritických rojov v Českej republike, zložená z bývalých členov astronomických krúžkov. Skupina je stále aktívna a na hvezdárni je vedená ako Sekcia medziplanetárnej hmoty – BOLID.

CCD fotometria komét[upraviť | upraviť zdroj]

Po zakúpení CCD kamery SBIG-ST7 na konci deväťdesiatych rokov bol v roku 2003 na hvezdárni odštartovaný projekt „CCD fotometria komét“. Spracované merania jasností komét sú odosielané do databázy medzinárodnej organizácie ICQ (International Comet Quarterly) a tam aj publikované. Pozorovatelia meteorov a komét úzko spolupracujú so Spoločnosťou pre medziplanetárnu hmotu.

Detekcia bleskových výbojov[upraviť | upraviť zdroj]

Hvezdáreň tiež dlhodobo spolupracovala s Výskumným ústavom energetickým v Brne v oblasti sledovania bleskových výbojov. Aj keď Výskumný ústav už projekt ukončil, hvezdáreň v tejto činnosti pokračuje aj naďalej, hlavne z dôvodov občasného záujmu verejnosti o namerané údaje. V roku 1999 bola uskutočnená modernizácia prijímača bleskových výbojov a jeho prepojenie s pôvodným mechanickým registračným zariadením. O dva roky neskôr bolo toto zariadenie nahradené počítačovou registráciou s automatickým spracovaním dát.

Sledovanie silných búrok[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem registrácie bleskových výbojov hvezdáreň v spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavom sleduje tiež javy sprevádzajúce silné búrky. Občas tiež uskutočňuje prehliadku škôd spôsobených búrkami, kde je cieľom určiť, aký jav tieto škody spôsobil. Takto sa podarilo v roku 2004 odhaliť výskyt slabého tornáda neďaleko obce Seninka alebo silný prepad studeného vzduchu (tzv. downburst), ktorý spôsobil škody v oblasti „Na Mezných“ medzi Bratřejovom a Pozděchovom.

INFORMÁTOR a ATHENA[upraviť | upraviť zdroj]

Koncom šesťdesiatych rokov začala hvezdáreň pravidelne vydávať astronomický spravodaj INFORMÁTOR, ktorý vychádzal až do roku 1982. Na tradíciu tohto periodika nadviazali v posledných rokoch členovia astronomických krúžkov. Na jar roku 2003 vyšlo prvé číslo štvrťročníka Hvezdárne Vsetín s názvom ATHENA, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť záujemcom o astronómiu, kozmonautiku a meteorológiu materiály, ktoré sa inak objavujú v informačných skrinkách hvezdárne.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]