Preskočiť na obsah

Hydrobiológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hydrobiológia (z gréckeho hydros – voda, bios – život) je vedný odbor, zo skupiny vied o živej prírode, ktorý skúma živé organizmy vo vodnom prostredí. Na modernú hydrobiológiu sa väčšinou nazerá ako na súčasť ekológie, ale zahŕňa aj taxonómiu, morfológiu, fyziológiu a ďalšie.

Možno ju členiť na dva pododbory:

  • limnobiológia študuje organizmy v podzemných, tečúcich, stojatých vnútrozemských vodách
  • morská biológia skúma organizmy žijúce moriach a oceánoch