Hydrostatika

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search
Rozloženie hydrostatického tlaku na stene nádoby a povrchu ponoreného telesa

Hydrostatika je časť mechaniky tekutín. Skúma podmienky rovnováhy kvapalín a telies do nich ponorených (kvapaliny a telesá sú v relatívnom pokoji).

Základné pojmy[edit | edit source]

Pozri aj[edit | edit source]