Hydrotermálny roztok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hydrotermálny roztok alebo hydrotermálne fluidum predstavuje zvyškové fluidá vznikajúce z magmy počas neskorých štádií kryštalizácie, ale aj pri metamorfných procesoch a bežne obsahujúce väčšie obsahy rozpustených kovov. Časť vody hydrotermálnych roztokov môže pochádzať z podzemných vôd, dažďovej (meteorickej) vody, morskej a povrchovej (sladkej) vody. Zohriate roztoky môžu transportovať rozpustené kovy k zemskému povrchu. Obsahujú hlavne vodu o vysokej salinite, ktorá je vysoko chemicky aktívna a reaguje s okolitými horninami. Kovy rozpustené vo forme iónov následne môžu kryštalizovať pri poklese tlaku a teploty, zmene pH prostredia, alebo zmene prítomnosti kyslíka. Vytvárajú následne rudné žily, často v puklinách, pozdĺž ktorých najčastejšie pohybujú. Vznikajú tak hydrotermálne ložiská.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Kearey, P., 2001, Dictionary of Geology. Penguin Books Ltd., London, 311 s.
  • Marshak, S., 2008, Earth Portrait of the Planet. W. W. Norton & Company, Inc., New York, 832 s.