Ideálna kvapalina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ideálna kvapalina je homogénna, nestlačiteľná a má nulové vnútorné trenie. Ideálna kvapalina je špeciálnym prípadom ideálnej tekutiny.

Pre ideálnu kvapalinu platí rovnica kontinuity:

Z rovnice kontinuity plynie, že v užšej časti trubice prúdi kvapalina rýchlejšie, t. j. nadobúda zrýchlenie. Na kvapalinu vtekajúcu do užšej časti trubice teda pôsobí určitou silou kvapalina zo širšej časti. Z toho plynie, že v širšej časti musí byť vyšší tlak, než v užšej. Z konceptu ideálnej kvapaliny možno priamo odvodiť Bernoulliho rovnicu.

Reálne kvapaliny majú nenulové vnútorné trenie s výnimkou supratekutého hélia a všetky sú aspoň trochu stlačiteľné. Napriek tomu sa môžeme na mnohé kvapaliny v istom rozsahu teplôt a pri malých rýchlostiach prúdenia pozerať, ako na ideálne kvapaliny.