Industriae tuae

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Industriae tuae (iné názvy: Industria tuae[1], Dilecto filio Sfentepulcho glorioso comiti[pozn 1]; po slovensky: Tvojej horlivosti, Bedlivosti tvojej[3]; názov sú prvé zachované slová textu listu) je pápežský list (bula) pápeža Jána VIII. z júna 880, ktorý pápež poslal kniežaťu Svätoplukovi ako reakciu na veľkomoravskú delegáciu (Semižizeň, sv. Metod, Viching a iní) do Ríma. Je to najvýznamnejšia písomnosť toho obdobia, pretože v nej pápež Svätopluka kladie na roveň[4] ostatných kresťanských (najmä teda franských) panovníkov Európy.

Pápež oslovením „Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi/druhovi (comes)“ pozdvihol Svätopluka medzi najvyšších panovníkov kresťanskej Európy.[2]:699-711 Podobné oslovenia dostávali viacerí franskí panovníci, napr. Karolman.

Originálny text buly sa nezachoval. Jej opis je obsiahnutý v kódexe z Monte Cassina z 11. storočia vo Vatikánskom apoštolskom archíve (do jesene 2019: Vatikánsky tajný archív).

V tomto liste pápež:

 • Veľkú Moravu vyhlásil za léno Svätej stolice, čo znamenalo, že postavil Veľkú Moravu na roveň Východofranskej ríši;
 • potvrdil Metodove úlohy a funkcie;
 • potvrdil, že vysvätil Vichinga za biskupa nitrianskej cirkvi;
 • prikázal, aby sa do Ríma poslal ďalší kňaz, aby ho mohol urobiť biskupom iného regiónu Veľkej Moravy, než je Nitra tak, aby Metod a títo dvaja biskupi potom zas mohli vysvätiť ďalších biskupov (podľa väčšiny prameňov však táto požiadavka listu nebola splnená);
 • prikázal, aby bol vyhnaný z Veľkej Moravy všetok klérus, ktorý sa Metodovi postaví na odpor;
 • okrem hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny, opakovane schválil používanie staroslovienského písma (hlaholiky) a prikázal, aby sa bohoslužby (liturgie) konali aj v staroslovienskom jazyku (okrem evanjelia, ktoré sa malo najprv čítať po latinsky a až potom po starosloviensky)“
 • povolil, aby sa bohoslužby pre Svätopluka a jeho družinu konali v latinčine, pretože Svätopluk osobne uprednostňoval latinčinu.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dilecto filio Sfentepulcho glorioso comiti považuje Meřínský za názov privilégia.[2]:699

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Industria tuae. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II E – J. Bratislava : Veda, 1978. 531 s. S. 445.
 2. a b MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1. vyd. Zväzok II. Praha : Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1.
 3. STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk 1: Veľká Morava a Panónia. Kultúrny jazyk a písomníctvo. Konštantín Filozof, Metod a Kliment sloviensky. Fonetika. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 371 s. S. 199.
 4. INDUSTRIAE TUAE. In: LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Libri, 2001. 431 s. ISBN 80-7277-054-3. S. 108 – 109.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]