Investitúra (lénny systém)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Investitúra bol v lénnom systéme symbolický slávnostný akt uvedenia vazala do vlastníctva léna. Vzťahovala sa aj na cirkevných hodnostárov (napr.: biskupov). To využívali hlavne nemeckí panovníci, aby im bola cirkev v ríši zaviazaná. Spory medzi cirkevnou a zvrchovanou svetskou mocou niekedy prerástli konfliktov, ktoré hrozili schizmou. Ako príklad je vhodné uviesť vznik nezávislej anglikánskej cirkvi v Anglicku (pozri Henrich VIII.), ale aj tzv. boj o investitúru nemeckých cisárov Henricha IV. a Henricha V. , ktorých víťazným protivníkom bol pápež Gregor VII., za pontifikátu ktorého došlo k vzostupu moci a autority pápeža aj v dôsledku clunyjského hnutia