Ischemické choroby srdca (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

I20 - I25: Ischemické choroby srdca je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.

I20 - ANGINA PECTORIS - HRUDNÍKOVÁ ANGÍNA
 • I20.0 - Nestabilná angína
  • Angína
   • crescendová (narastajúca)
   • námahová de novo
   • námahová so zhoršovaním
  • Intermediárny koronárny syndróm
  • Predinfarktorý syndróm
 • I20.1 - Angina pectoris s dokázanými spazmami
  • Angína
   • angiospastická
   • Prinzmetalova
   • vyvolaná spazmom
   • variantná
 • I20.8 - Iné formy hrudníkovej angíny
  • Námahová angína
  • Stenokardia
 • I20.9 - Nešpecifikovaná angina pectoris
  • Angína
   • nešpecifikovaná
   • kardiálna
  • Anginózny syndróm
  • Ischemická bolesť v hrudníku


I21 - AKÚTNY INFARKT MYOKARDU

Infarkt myokardu špecifikovaný ako akútny alebo trvajúci od začiatku 4 týždne (28 dní) alebo menej.

 • Nezahŕňa:
  • niektoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
  • infarkt myokardu
   • starý (I25.2)
   • špecifikovaný ako chronický alebo trvajúci vyše 4 týždňov od začiatku (I25.8)
   • opakovaný (následný) (I22.-)
   • poinfarktový syndróm (I24.1)
 • I21.0 - Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
  • Transmurálny infarkt (akútny)
   • prednej steny (nešpecifikovaný)
   • anteroapikálny
   • anterolaterálny
   • anteroseptálny
 • I21.1 - Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
  • Transmurálny infarkt (akútny)
   • diafragmatickej steny
   • spodnej steny (nešpecifikovaný)
   • inferolaterálny
   • inferoposteriózny
 • I21.2 - Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach
  • Transmurálny infarkt (akútny)
   • apikolaterálny
   • bazolaterálny
   • vysoký laterálny
   • na bočnej stene (nešpecifikovaný)
   • zadný
   • posterobazálny
   • posterolaterálny
   • posteroseptálny
   • septálny (nešpecifikovaný)
 • I21.3 - Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste
  • Nešpecifikovaný transmurálny infarkt myokardu
 • I21.4- Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
  • Nešpecifikovaný netrasmurálny infarkt myokardu
 • I21.9 - Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu
  • Infarkt myokardu (akútny a nešpecifikovaný)


I22 - ĎALŠÍ INFARKT MYOKARDU
 • Zahŕňa:
 • Nezahŕňa:
  • špecifikovaný ako chronický alebo trvajúci vyše 4 týždňov (I25.8)
 • I22.0 - Ďalší infarkt myokardu prednej steny
  • Ďalší infarkt (akútny)
   • prednej steny (nešpecifikovaný)
   • anteroapikálny
   • anterolaterálny
   • anteroseptálny
 • I22.1 - Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
  • Ďalší infarkt (akútny)
   • diafragmatickej steny
   • spodnej steny (nešpecifikovaný)
   • interolaterálny
   • interoposteriórny
 • I22.8 - Ďalší infarkt myokardu na iných miestach
  • Ďalší infarkt myokardu (akútny)
   • apikolaterálny
   • laterobazálny
   • vysoký laterálny
   • na bočnej stene (nešpecifikovaný)
   • zadný (skutočne)
   • posterobazálny
   • posterolaterálny
   • posteroseptálny
   • septálny (nešpecifikovaný)
 • I22.9 - Ďalší infarkt myokardu na neurčenom mieste


I23 - DAKTORÉ TERAJŠIE KOMPLIKÁCIE PO AKÚTNOM INFARKTE MYOKARDU
 • Nezahŕňa:
  • uvedené stavy
   • súbežné s akútnym infarktom myokardu (I21 - I22)
   • nešpecifikované ako terajšie komplikácie akútneho infarktu myokardu (I31.-, I51.-)
 • I23.0 - Hemoperikard ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.1 - Defekt predsieňovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.2 - Defekt komorovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.3 - Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
  • Nezahŕňa:
   • s hemoperikardom (I23.0)
 • I23.4 - Ruptúra chordae tendineae ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.5 - Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.6 - Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu
 • I23.8 - Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu


I24 - INÉ AKÚTNE FORMY ISCHEMICKEJ CHOROBY SRDCA
 • Nezahŕňa:
  • hrudníkovú angínu (I20.-)
  • prechodnú ischémiu myokardu novorodenca (P29.4)
 • I24.0 - Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
  • Koronárna (artériová alebo venózna)
   • embólia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
   • oklúzia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
   • tromboembólia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
 • I24.1 - Dresslerov syndróm
  • Poinfarktový syndróm
 • I24.8 - Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca
  • Koronárne (a)
   • zlyhanie
   • nedostatočnosť
 • I24.9 - Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca


I25 - CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA
 • Nezahŕňa:
  • kardiovaskulárnu chorobu NS (I51.6)
 • I25.0 - Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená
 • I25.1 - Aterosklerotická choroba srdca
  • Ateróm koronárnej artérie
  • Ateroskleróza koronárnej artérie
  • Choroba koronárnej artérie
  • Skleróza koronárnej artérie
 • I25.2 - Starý infarkt myokardu
  • Vyhojený infarkt myokardu
  • Prekonaný infarkt myokardu diagnostikovaný pomocou EKG alebo iným špeciálnym vyšetrením, teraz bez príznakov
 • I25.3 - Aneuryzma srdca
  • Aneuryzma:
   • steny
   • komory
 • I25.4 - Aneuryzma koronárnej artérie
  • Získaná koronárna artériovenózna fistula
  • Nezahŕňa:
   • vrodenú aneuryzmu koronárnej artérie (Q24.5)
 • I25.5 - Ischemická kardiomyopatia
 • I25.6 - Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
 • I25.8 - Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca
 • I25.9 - Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca
  • Ischemická choroba srdca (chronická) NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]