Izoelektrický bod

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Izoelektrický bod (pI) je taká hodnota pH roztoku, pri ktorej je molekula, resp. súbor všetkých molekúl pochádzajúcich z východzej molekuly v roztoku elektroneutrálna, čiže nemá žiaden elektrický náboj.

Z toho vyplýva, že sa molekula nebude pohybovať v elektrickom poli ani ku kladnej anóde ani k zápornej katóde.

Tento termín sa používa napríklad v biochémii, pri určení vlastností aminokyselín v roztoku. Aminokyseliny sú amfolyty, teda látky, ktoré sa správajú aj ako kyseliny, aj ako zásady. To je určené jej funkčnou karboxylovou a amino skupinou (aminokyselinu sú alfa amino karboxylové kyseliny). V roztoku pri pI tvorí aminokyselina obojaký ión, obe funkčné skupiny sú ionizované, je elektroneutrálna. Hodnotu pI pre aminokyseliny, ktoré majú dve disociovateľné skupiny, je možné vypočítať z rovnice

kde

,

Pokiaľ je pH nižšie ako pI, nastáva protonizácia aminokyseliny, a preto v roztoku prevláda kladne nabitá forma. Naopak v zásaditejšom prostredí aminokyselina odovzdáva protón a prevažuje aniónová forma.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Calculation of protein isoelectric point - zadarmo on-line i off-program pre výpočet izoelektrického bodu a viac teoretických informácií o tejto téme
  • SWISS-2DPAGE - databázy izoelektrických bodov, pochádzajúce z dvojrozmerná elektroforéza na polyakrylamidovom géle (~ 2,000 proteíny)
  • Proteome-pI - izoelektrický bod databázy Proteome (predpokladaná Izoelektrické bod pre všetky proteíny)