Izolovaná sústava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Izolovaná sústava (tiež uzavretá sústava, ale toto spojenie má aj iný význam, alebo aj Inerciálna) je opak otvorenej sústavy (Neinerciálnej), teda fyzikálna sústava, ktorá nie je v interakcii so svojím okolím (t. j. s fyzikálnymi objektmi mimo sústavy), čiže si s ním nevymieňa ani energiu, ani hmotu (napr. častice). Inými slovami je to kombinácia hmotnostných bodov, ktoré interagujú len medzi sebou navzájom. Experimentálne možno takúto sústavu realizovať len približne.

Ak túto teoretickú sústavu stále zväčšujeme, dostaneme ako izolovanú sústavu celý kozmos a dostaneme sa k filozofickému výroku o nekonečnosti hmotného sveta v priestore a čase.

Telesá, ktoré si vymieňajú energiu bez strát, tvoria tzv. izolovanú sústavu telies.