Ježišova modlitba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ježišova modlitba (po cirkevnoslovansky: Isusova molitva) alebo Modlitba srdca je krátka modlitba určená k ustavičnému opakovaniu, súčasť asketickej duchovnej tradície kresťanského Východu.

Jej slová nie sú pevne stanovené – v klasickej podobe znie: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (Cirkevnoslovansky: Го́споди Іису́се Христѐ Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго – Hóspodi Isúse Christé, Sýne Božij, pomíluj mjá hríšnaho.) Môže byť skrátená na zvolanie Pane, zmiluj sa (po cirkevnoslovansky: Hóspodi pomíluj) alebo na samotné opakovanie mena Ježiš (po cirkevnoslovansky: Isus) . Známy je tiež variant obracajúci sa k Bohorodičke: Presvätá Bohorodička, zachráň nás. (csl.: Presvjataja Bohorodice, spasi nas.)

Ako pomôcka pri modlitbe sa používajú čotky - istý druh modlitebnej šnúry s uzlíkmi (rusky nazývanej čotki, cirkevnoslovansky vérvica, grécky komboskinion), pripomínajúcej ruženec používaný v západnej tradícii.

O spôsobe modlenia a ovocí tejto modlitby pojednáva zbierka výrokov duchovných učiteľov Filokalia, ako aj známa kniha tzv. Ruského pútnika.

Niektoré modlitebné knihy ponúkajú aj spôsob ako pomocou Ježišovej modlitby nahradiť jednotlivé modlitby denného okruhu časoslova v prípade nemožnosti modliť sa ich ináč. Príklad takého nahradzovania:

 • namiesto večierne 100 ráz a robiť 25 poklôn,
 • namiesto povečeria 50 ráz a robiť 12 poklôn,
 • namiesto polnočnice 100 ráz a robiť 25 poklôn,
 • namiesto utierne 300 ráz a robiť 50 poklôn,
 • namiesto každej spomedzi štyroch hodiniek 50 ráz a robiť 7 poklôn,
 • namiesto predobrazujúcich žalmov (obednice) 100 ráz a robiť 10 poklôn.

Ježišovou modlitbou možno nahradiť aj iné bohoslužby okrem modlitby časoslova:

 • namiesto Akatistu k Bohorodičke 200 ráz a robiť 29 poklôn,
 • namiesto Paraklisu k Bohorodičke 70 ráz a robiť 12 poklôn,
 • namiesto kánona k anjelovi strážcovi 50 ráz a robiť 7 poklôn,
 • namiesto kánona dňa v týždni 30 ráz a robiť 5 poklôn.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Hore srdcia : Modlitebník a spevník gréckokatolíka. Prešov : Vydavateľstvo PETRA, 2002, s. 535-536. ISBN 80-89007-29-5

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]