Judikatúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Judikatúra je všeobecný názov pre rozhodovaciu činnosť súdov alebo sudcovskú tvorbu práva. Je to súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Judikatúra je však zároveň aj podkladom a príkladom pre ďalšie rozhodnutia. Síce je vo všeobecnosti považovaná za prameň práva, v skutočnosti ide o zdroj pre argumentáciu na zabezpečenie súladnej interpretácie právnych noriem.

Zachovanie zásady právnej istoty v rámci rozhodovacej činnosti[upraviť | upraviť kód]

Pri rozhodovaní konkrétnej veci je sudca povinný vyhľadať, či už bol niekedy rovnaký alebo aspoň podobný prípad niektorým súdom riešený, a ak áno, ako bol rozhodnutý, a je povinný sa riadiť týmto rozhodnutím iného súdu. 

Úloha súdnej judikatúry[upraviť | upraviť kód]

Základnou úlohou súdnej judikatúry je výklad práva alebo analógia. O výklad práva ide vtedy, ak súdne rozhodnutie interpretuje príslušné ustanovenia hmotného práva na konkrétny prípad a o analógiu ide vtedy, ak sa právo dotvára nad rámec bežného výkladu.

Nejednotná judikatúra[upraviť | upraviť kód]

Ide o situáciu, keď o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, rozhodli viaceré súdy odlišne, teda ide o odlišnú rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov. V takomto prípade by mal rozhodnúť Najvyšší súd SR a zjednotiť odlišné názory na výklad ustanovení zákona alebo všeobecne záväzných predpisov.

Judikatúra EÚ[upraviť | upraviť kód]

Je rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora, Všeobecného súdu a špeciálnych súdov. Keďže slovenské zákony nesmú byť v rozpore s právnymi normami , je v prípade pochybností o rozpore určitého konkrétneho ustanovenia nášho zákona s právnymi normami EÚ, je možné predložiť Súdnemu dvoru EÚ prejudiciálnu otázku ako sa majú vykladať smernice EÚ.

Slovo judikovať pochádza z latinského slova iudex – sudca alebo súdiť. Rozsúdiť spor medzi dvoma stranami alebo odsúdiť niekoho pre trestný čin.  Ide teda o rozhodovaciu činnosť vyhradenú výlučne pre sudcov na to splnomocnených Ústavou SR, pričom výsledkom takéhoto rozhodovania je právoplatné rozhodnutie súdu (judikát). Sudcovia musia byť pri rozhodovaní nezávislí a nestranní.

Prejudikovať znamená rozhodnutím otázky určiť postup a riešenie v neskoršom podobnom prípade.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]