Juraj I. Druget

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rodový erb umiestnený na kaštieli v Humennom

Juraj I. Druget (staršie Drugeth, maď. I. Drugeth György) bol členom rodu Drugetovcov.

Mal za manželku Kristínu Serečeňovú a neskôr Annu Tarcajovú. V roku 1533 ho kráľ Ferdinand ustanovil za zemplínského župana. O dva roky neskôr 26. júna 1535 mu kráľ Ferdinand nariadil, aby vrátil desiatky Jágerskej kapitule, ktoré jej zobral z Užhorodského dištriktu. V tom istom roku z 30. júna daroval kráľ jemu a jeho dedičom z vlastného popudu (lat. ad propriam comisionem) všetky majetky Mikuláša de Gathal, ktorý sa pripojil k Jánovi Zápoľskému, a tým spôsobil verným kráľa Ferdinanda veľké škody.

Do zložitej situácie pri dvojvládí v Uhorsku sa z bratov Drugethovcov najmenej zapojil Juraj I., ktorý v čase sporu vlastnil veľké majetky v Zemplínskej a Užskej župe. V listine z 10. augusta 1533, ktorú zaslal kráľ Ferdinand I. kapitánovi Gašparovi Šerédymu je uvedené, aby vzal pod svoju ochranu leleského prepošta Jána a aby vymohol naspäť majetok Veľké Kapušany spolu so striebornými predmetmi a posvätnými nádobami, ako aj listinami a s dobytkom. To všetko neprávom zobrali prepoštovi Jánovi páni z Humenného.

Jurajova manželka Anna mala brata Juraja Tarcaja, ktorému okrem iného patril aj hrad v Kamenici (okres Sabinov). Juraj Tarcaj sa dal na stranu kráľovnej Alžbety Zápoľskej, ale v bitke pri Nagysolosi v roku 1557 padol. Ešte pred jeho smrťou sa vlastníctva Kamenického hradu ujala jeho sestra Anna, ktorá bola posledná z tohoto rodu. Spolu so svojim manželom Jurajom I. Drugetom sa sprisahala proti kráľovi Ferdinandovi I. Kráľ ich postoj potrestal vojenskou výpravou, ktorú viedol generál Šimon Forgáč. Hrad 12. júna 1556 vojská dobyli a zničili, napriek hrdinskému bráneniu grófky Anny Drugetovej. Grófka sa odsťahovala do kaštieľa v Mošurove, z ktorého ju v roku 1564 vyhnali a po týchto udalostiach o tri roky osamotená zomrela.