Kalorimetria

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kalorimetria je časť termiky, ktorá sa zaoberá meraním tepla.

Meracie prístroje[upraviť | upraviť zdroj]

Na meranie tepla sa používa kalorimeter, čo je v princípe tepelne izolovaná nádoba. Pre rôzné účely existujú rôzne druhy kalorimetrov.

Napr. elektrický kalorimeter sa skladá z tepelne izolovanej nádoby, v ktorej je teplomer, zdroj tepla (nahrievacia špirála) a miešadlo (pri miešaní kvapaliny je lepšie vyrovnanie teplôt). Prechodom elektrického prúdu špirálou dôjde k jej zahriatiu a týmto teplom sa zvýší teplota kvapaliny v kalorimetri. Vzhľadom na to, že množstvo tepla vzniknutého v špirále je závislé od elektrického prúdu a napätia, je týmto spôsobom možné merať teplo prijaté kvapalinou o danej hmotnosti.

Pre určenie tepelnej kapacity telesa pevného skupenstva sa hodí zmiešavací kalorimeter, čo je tepelne izolovaná nádoba s miešadlom a teplomerom. Do kalorimetra sa umiestni kvapalina o známej tepelnej kapacite K_1 a teplote t_1. Do tejto kvapaliny sa potom ponorí teleso z pevnej látky o teplote t_2, ktorá je vyššia než teplota kvapaliny. Medzi kvapalinou a telesom prebehne tepelná výmena a po vytvorení tepelnej rovnováhy bude mať sústava teplotu t.

Po vytvorení tepelnej rovnováhy odovzdá pevné teleso teplo Q_2=K_2(t_2-t) a kvapalina prijme teplo Q_1=K_1(t-t_1). Pretože je kalorimeter tepelne izolovaná sústava, bude platiť Q_1=Q_2, odkiaľ pre tepelnú kapacitu pevného telesa dostaneme

K_2 = \frac{t-t_1}{t_2-t}K_1

Tento vzťah je možné považovať za iný zápis kalorimetrickej rovnice.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]