Kapitál (výrobný faktor)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kapitál je označenie jedného z výrobných faktorov v klasickom chápaní. Tvoria ho všeobecné statky.

Na rozdiel od práce a pôdy sa spravidla považuje za len odvodený výrobný faktor, lebo je výsledkom výrobnej činnosti. Počas svojho fungovania sa postupne opotrebúva, amortizuje. Môže byť hmotný, nehmotný.

Niektoré pojmy:

  • peňažný: Úspory uložené v bankách alebo požičané dlžníkovi, ktoré prinášajú majiteľovi zisk. Peňažný kapitál je potenciálnym kapitálom, ktorý sa premení na reálny vtedy, ak sa požičiava.
  • výrobný (fyzický, produktívny)
  • fiktívny(portfóliový) : kapitál v podobe cenných papierov (akcie, obligácie=dlhopisy)
  • obežný (variabilný) - opak fixného
  • fixný (konštatný) - opak obežného

Kapitál, sa z hľadiska vzniku javí ako úspory premenené na investície.

Požičaním kapitálu vznikne úverový vzťah. Za vypožičanie úveru sa platí úrok. Úrok je dôchodok plynúci z kapitálu. Úrok je teda cena kapitálu. Úrok je daný úrokovou mierou a veľkosťou kapitálu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]