Karpathen Post

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Karpathen Post

Karpathen Post bol týždenník Uhorského karpatského spolku, ktorý vychádzal v Kežmarku v rokoch 1880 až 1942. Počas rokov 1887 – 1891 bol orgánom Tatranskej sekcie Uhorského karpatského spolku. Venoval sa predovšetkým publikovaniu správ zo Spiša, Vysokých Tatier, ich okolia i pôsobeniu nemeckej menšiny. Noviny vychádzali v nemeckom jazyku a niektoré články, ale aj inzeráty boli v maďarčine. Od r. 1909 bol jediným nemeckým spoločensko-hospodárskym týždenníkom na Spiši, pred skončením svetovej vojny bol orgánom nemeckej národnej rady na Spiši.

Od r. 1919 to bol spoločenský týždenník nemeckej menšiny na Spiši. a orgán Zipser deutsche Partei. Od r. 1939 to bol politický nemecký týždenník písaný fraktúrou. Okrem politicko-ideologických príspevkov prinášal správy z jednotlivých špišských miest, v ktorých žili aj Nemci (Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Belá, Dobšiná). Veľkú pozornosť venoval cudzineckému ruchu, v tom aj Vysokým Tatrám. Časopis bol zastavený, pretože išlo o polit. týždenník spišských Nemcov, ktorí nesúhlasili s Karmasinom a ktorí predtým boli príslušníkmi politickej strany spišských Nemcov.[1]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé číslo týždenníka vyšlo 6. mája 1880. Oficiálne bol založený 14. apríla 1880. Pri jeho vzniku stáli Robert Schwartner (neskôr Robert Börkey), Julius Handl a majitelia tlačiarne Pavol Sauter a Carl Robert Schmidt. Noviny mali vychádzať v týždennej periodicite s nákladom 400 kusov na ôsmych stranách vo formáte: 33 cm x 25 cm.

V júli 1882 bol zmenený formát novín a majitelia urobili niektoré personálne zmeny. Karpathen Post prešiel do vlastníctva Pavla Sautera a za zodpovedného redaktora bol vymenovaný profesor Friedrich Scholcz túto úlohu plnil do septembra 1888. Potom sa znova ujal vedenia redakcie Pavol Sauter a v tejto funkcii pôsobil aj ako majiteľ a vydavateľ novín do jeho smrti v roku 1908. V jeho diele pokračoval syn Teodor Augustín Sauter, až do skončenia vydávania týždenníka v roku 1942. Krátko predtým v auguste 1942 mu pomáhal jeho najstarší syn Erhard. Redaktormi boli aj viacerí intelektuáli, ktorí pôsobili na Spiši (ich zoznam je uvedený nižšie). Súčasťou novín boli špeciálne prílohy „Edelweiss“ (v roku 1880), „Zipser Heimat“ (1923 – 1939), „Die Hohe Tatra“ (1931 – 1940).

Karpathen Post bol od samého začiatku nezávislý týždenník, ktorý poskytol priestor intelektuálom píšucim o kultúrnych a politických na Spiši. Uverejňoval správy o verejnom živote Spišských Nemcov, dokumentoval aktivity obyvateľov Spiša a zastupoval ich záujmy. Zameriaval sa na problémy cestovného ruchu, na obchod, kúpele v horských oblastiach, uverejňoval historické, kultúrne a národopisné témy.

Po prvej svetovej vojne, po vzniku Prvej Československej republiky sa iniciatívne zasadzoval za zachovanie nemeckých škôl. Zachoval si vysokú úroveň novinárskej práce až do jeho zániku.[2]

Karpathen-Post a jeho podnázvy[upraviť | upraviť zdroj]

 • od 1880 Volkswirtschaftliches, socielles und touristisches Organ für Ober-Ungarn
 • od 15. júla 1886 Volkswirtschaftliches, socielles und touristisches Organ für Ober-Ungarn. Organ der Tátra-Section des Ungarischen Karpathen - Vereins
 • od 1. januára 1887 Wochenblatt zur Förderung wolkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher und touristischer Interessen. Organ der Tátra-Section des Ungarischen Karpathen Vereins
 • od 1892 Wochenblatt zur Förderung wolkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher und touristischer Interessen
 • od 1919 Wochenblatt zur Förderung volkswirtschaftlicher gesellschaftlicher und touristischer Intersessen
 • od marca 1920 Politisches Wochenblatt zur Förderung der gesamten Interessen des Zipser Deutschtums

Redaktori Karpathen Post[upraviť | upraviť zdroj]

Vydavatelia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Robert Schwartner a J. Handl (5 – 7/1880)[3]
 • Robert Schwartner (8/1880 – 2/1882)
 • Pavol Sauter (1882 – 1908) a Teodor Sauter (1908 – 1942)[5]

Prílohy Karpathen Post[upraviť | upraviť zdroj]

 • v r. 1880 príloha Edelweiss
 • v 1884-1918 príloha Unterhaltungsblatt
 • v r. 1881 osobitná nedeľná mutácia Unterhaltungsblattu
 • po 1919 príloha Zipser Heimat, Zipser Landwirt, Die Woche im Bild, Das Leben im Bild, Die Hohe Tatra a Mitteilungen aus der Vergangenheit der Zips

Periodicita[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1880 - roč. I. - 32 čísiel - po 8 stán
 • 1881 - roč. II. - 52 č. - po 8-12 s. + 416 s.
 • 1882 - roč. III.
 • 1883 - roč. IV.
 • 1884 - roč. V. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1885 - roč. VI. - 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1890 - roč. XI.- 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1895 - roč. XVI. - 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1900 - roč. XXI.- 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1905 - roč. XXVI.- 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1910 - roč. XXXI.- 52 č. - po 4-6 s.
 • ...
 • 1915 - roč. XXXVI.- 52 č. - po 4-6 s.
 • 1916 - roč. XXXVII.- 52 č. - po 4-6 s.
 • 1917 - roč. XXXVIII.- 52 č. - po 4-6 s.
 • 1918 - roč. XXXIX.- 52 č. - po 2-6 s.
 • 1919 - roč. XL. - 52 č. - po 2-6 s.
 • 1920 - roč. XLI. - 52 č. - po 2-6 s.
 • 1921 - roč. XLII. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1922 - roč. XLIII. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1923 - roč. XLIV. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1924 - roč. XLV. - 52 č. - po 4-8 s.
 • 1925 - roč. XLVI. - 52 č. - po 4-8 s.
 • ...
 • 1930 - roč. LI. - 53 č. - po 8-10 s.
 • ...
 • 1935 - roč. LVI. - 52 č. - po 6-8 s.
 • 1936 - roč. LVII. - 52 č. - po 4-8 s.
 • 1937 - roč. LVIII. - 52 č. - po 6-8 s.
 • 1938 - roč. LIX. - 53 č. - po 6-8 s.
 • 1939 - roč. LX.
 • 1940 - roč. LXI. - 52 č. - po 6-8 s. s trvalou rubrikou Die Hohe Tatra
 • 1941 - roč. LXII. - 52 č. - po 6 s.
 • 1942 - roč. LXIII. - 34 č. - po 6 s. - vychádza do 22. 8. 1942

Noviny v elektronickej podobe[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pozri Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939-1944.
 2. [1][2]
 3. a b [3]
 4. [4]
 5. . Dostupné online.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • KARPATHEN-POST. In: Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. Martin : Matica slovenská, 1963. 818 s.
 • KARPATHEN-POST. In Bibliografia periodík na Slovensku v rokoch 1939 - 1944. Zost. Michal Fedor. Martin : Matica slovenská, 1969. 550 s.
 • KARPATHEN-POST. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]