Katechizmus katolíckej cirkvi

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Katechizmus katolíckej cirkvi je katechizmus, ktorý obsahuje náuku katolíckej cirkvi.

Zverejnil ho Ján Pavol II. v roku 1992 apoštolskou konštitúciou Fidei depositum. Katechizmus katolíckej cirkvi nemá za cieľ nahradenie riadne schválených miestnych katechizmov ale podnietenie zostavovania nových miestnych katechizmov.[1]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Rozhodnutie publikovať katechizmus bolo prijaté na druhom mimoriadnom generálnom zhromaždení synody biskupov, ktoré sa kontalo od 24. novembra do 8. decembra 1985. Toto zhromaždenie zvolal pápež Ján Pavol II. pri príležitosti 20. výročia konania druhého vatikánskeho koncilu. Komisia pre prípravu katechizmu bola ustanovená v roku 1986. Pozostávala z 12 biskupov a kardinálov, viedol ju kardinál Jozeph Ratzinger.[2] Komisii asistoval výbor pozostávajúci zo siedmich diecéznych biskupov, expertov v teológii a katechéze.[2]

Tajomníkom komisie pre katechizmus bol Christoph Schönborn, pôvodne profesor dogmatiky vo Fribourgu, a od roku 1991 pomocný biskup vo Viedni. Okrem Josepha Ratzingera boli členmi komisie: kardinál William Wakefield Baum, kardinál Simon D. Lourdusamy, kardinál Jozef Tomko, kardinál Antonio Innocenti, arcibiskup Jan Schotte, kardinál Bernard F. Law (Boston), arcibiskup Jerzy Stroba (Poznaň), arcibiskup Henry Sebastian D'Souza (Kalkata), arcibiskup Isidore de Souza (Cotonou, Benin), biskup Felipe Santiago Benítez Ávalos (Asunción, Paraguay), melkitský arcibiskup sýrskeho Aleppo Néophytos Edelby (neskôr nahradený maronitským biskupom Guy-Paul Nouja)).

Redakčný výbor tvorili: José Manuel Estepa Llaurens (španielsky vojenský biskup), arcibiskup Jean-Marcel Honoré (Tours), arcibiskup Estanislao Esteban Karlic (Paraná, Argentína), biskup David Every Konstant (Leeds), arcibiskup Joseph Levada (Portland v Oregone) ), Biskup Alessandro Maggiolini (Carpi, Como od roku 1989), biskup Jorge Arturo Medina Estévez (Rancagua, Čile), maronitský kňaz Jean Corbon (Libanon).

Text bol schválený Jánom Pavlom II. 25. júna 1992 a promulgovaný 11. októbra 1992, na 30. výročie otvorenia druhého vatikánskeho koncilu prostredníctvom apoštolskej konštitúcie Fidei depositum.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Text sa člení na štyri hlavné časti:

  • Vyznanie viery
  • Slávenie kresťanského tajomstva
  • Život v Kristovi
  • Kresťanská modlitba

Neskôr bolo vydané kompendium tohto katechizmu, ktoré jeho náuku prináša v skrátenej forme.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. porov. Apoštolská konštitúcia Fidei depositum. In: KKC (Trnava: SSV, 1998), s. 6.
  2. a b 'Fidei depositum' [online]. Libreria Editrice Vaticana, 11 October 1992. Dostupné online.
  3. Kompendium katechizmu katolíckej cirkvi. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, spol. s r. o., 2006. 248 s. ISBN 80-7162-593-0

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]