Preskočiť na obsah

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK v Bratislave bola založená v dvadsiatych rokoch 20. storočia a je tak najstaršia katedra na Slovensku vo všetkých troch odboroch. Štúdium na katedre sa realizuje vo viacerých smeroch. Je možné vybrať si učiteľstvo akademických predmetov rovnako ako aj prekladateľstvo a tlmočníctvo. Tie sú vyučované na bakalárskom, magisterskom ale aj doktorandskom stupni. Študenti majú možnosť využiť rôzne štipendiá pre zahraničné pobyty, ktoré prispievajú k zlepšeniu jazykovej úrovne. Ide o letné jazykové kurzy ale aj o niekoľko semestrov na zahraničných partnerských univerzitách sprostredkované štipendijnými programami (Erasmus, Ceepus).

Pri výbere učiteľského odboru sa štúdium zameriava na gramatickú rovinu jazyka a základné poznatky z kultúry a histórie krajín, v ktorých je daný jazyk úradný. Základ štúdia neskôr tvoria didakticko-pedagogické predmety.

V odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo sa vyučujú poznatky z teórie prekladu, no súčasťou sú aj praktické predmety, ako napr. konzekutívne alebo simultánne tlmočenie. Dôležitou súčasťou štúdia je získanie poznatkov z rôznych tematických okruhov. Dôraz sa kladie na rozšírenie slovnej zásoby a osvojenie si gramatických javov jazyka.

Germanistika[upraviť | upraviť zdroj]

Germanistika ponúka predmety, ktoré sa zaoberajú krajinovedou, nemeckým etnikom, históriou ale aj literatúrou. Poskytuje priestor na zdokonalenie v písanom aj ústnom prejave. Tie sú aplikované v komunikácií a pri tvorbe textov rôznych žánrov. Dôležitou súčasťou štúdia sú aj teoretické predmety ako jazykoveda a translatológia, ktoré tvoria základ pre prax.

Nederlandistika[upraviť | upraviť zdroj]

Nederlandistika ponúka svojim študentom základy krajinovedy holandsky hovoriacich krajín. Je zameraná na štúdium holandského jazyka a kultúry v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácií s anglickým alebo nemeckým jazykom. Od roku 2008 je otvorený nový študijný odbor Holandčina v stredoeurópskom kontexte, ktorý je projektom na vytvorenie spoločného študijného programu zameraným na mobilitu študentov a medzinárodne platný diplom v siedmich stredoeurópskych krajinách v Rakúsku (Viedeň), Česku (Brno, Olomouc), Poľsku (Wroclaw), Maďarsku (Budapešť, Debrecín) a na Slovensku (Bratislava).

Škandinavistika[upraviť | upraviť zdroj]

Škandinavistika funguje v rámci odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácií švédsky jazyk a kultúra s nemeckým alebo anglickým jazykom a kultúrou. Študenti získavajú poznatky zo švédčiny a neskôr majú na výber aj ďalší severský jazyk - nórčinu. Pri výučbe jazyka sa kladie dôraz na rozpoznávanie rozdielov medzi slovenčinou a švédskym jazykom a ich aplikáciou v praxi.