Kinezika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kinezika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá pohybom celého tela pri komunikácii. Je to časť komunikačnej vedy.

Zistilo sa, že človek pri hovorení rodnou rečou využíva viac neverbálnej komunikácie ako verbálnej. Kinezika predstavuje pohyby , ktoré sa viažu na spôsob chôdze ,sedenia, pohyby hlavy.