Kláštor Dolný Ročov

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search
Kláštor v Dolním Ročove

Kláštor Nanebovzatia Panny Márie v Dolním Ročove je augustiniánsky kláštor založený koncom 14. storočia, určený pre dvanásť rehoľníkov a pôvodne nazývaná Področov. Od začiatku fungovania konventu je doložené varenie piva priamo v kláštore.

Dejiny[edit | edit source]

Znak augustiniánskeho rádu

Zakladateľom kláštora bol roku 1373 Albrecht z Kolovrat, ktorý tu bol na vlastné prianie tiež pochovaný.

Najväčšou pohromou po husitských vojnách bola pre kláštor tridsaťročná vojna. Roku 1631 ho napadli, vylúpili a zničili Sasi. Rod zakladateľa zostal štedrým donátorom po celú dobu trvania kláštora a pomáhal finančne dotovať opravy a prestavby kláštorných budov.

V rokoch 1715 - 1718 Jan Blažej Santini-Aichel pristaval do priečelia kostola veľkú vežu a zriadil kaplnku. Roku 1743 bolo v Ročove založené "Arcibratstvo požehnaného čierneho koženého opasku svätej matky Moniky pod materským a veľkomožným opatrovaním a menom Márie Panny utešiteľky". Na počesť vzniku bratstva bola 1. septembra usporiadaná veľká slávnosť s procesiou.

Po niekoľkých rokoch vyčíňania prírodných živlov bola potrebná výrazná rekonštrukcia kláštora, ku ktorej bol povolaný Kilián Ignác Dientzenhofer, ktorý mal v tom čase dvoch synovcov ako novicov v miestnom kláštornom spoločenstve. V roku 1746 bol položený základný kameň kláštorného kostola Nanebovzatia Panny Márie - k vysviacke došlo roku 1750. Potom sa stavby ujal Anselmo Lurago.

Roku 1950 bol kláštor zásahom štátnej moci zrušený a využíval sa ako skladisko, väzenie, či útulok pre psychicky chorých. Rádu bol vrátený po roku 1989. V súčasnosti funguje ako sklad humanitárnej pomoci charity Praha a prehliadka kostola je možná po dohovore, alebo v rámci omše.

Interiér kostela[edit | edit source]

Externé odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Klášter Dolní Ročov na českej Wikipédii.