Knihy Machabejcov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Knihy Makabejcov)

Knihy Machabejcov (iné názvy: Knihy Mak(k)abejcov, Knihy Makabejčanov, Knihy Makabejských, Knihy Machabejských; skratky 1 Mach/1Mak, 2 Mach/2Mak[1]) sú štyri knihy Starého zákona.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé dve vznikli na konci 2. storočia pred Kr. Katolíci ich považujú za deuterokanonické knihy, evanjelici za apokryfy. Posledné dve vznikli až v 1. stor. po Kr. Katolíci ich považujú za apokryfy a evanjelici za pseudoepigrafy.

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé dve knihy rozprávajú o bojoch Židov pod vedením Machabejcov za obnovu židovského kráľovstva (175-161 pred Kr.). Ide o dve nezávislé knihy.

Prvá kniha Machabejcov[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v článkoch: Prvá kniha Machabejcov a Povstanie Makabejcov

Prvá kniha je o Júdovi Makabejskom (tiež Judáš Makabejský) a jeho bratoch Jonatánovi a Šimonovi. Jej udalosti patria do obdobia r. 175-134 pred Kr. Machabejci tu vystupujú ako skutoční záchrancovia národa a helenisti sú zlo, tí čo spolupracujú, a sú zradcovia. Machabejci (Hasmoneovci) sú bratia a nástupcovia Judáša Machabejského (pôvodne päť synov veľkňaza Matatiáša) a ich stúpenci.

Druhá kniha Machabejcov[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha nie je pokračovaním príbehu Machabejcov. Hovorí o Bohu, o tom ako Boh zasahuje do ľudských udalostí. Má skôr formu kázaní ako historických rečí. Chce ukázať ako Boh tresce nespravodlivých. Vraví, že utrpenie spravodlivých má zmysel, tým, že nespravodlivo trpia zasluhujú si aby sa priblížili Bohu. Je tu vyslovená viera v zmŕtvychvstanie. Udalosti tejto knihy patria do obdobia r. 175-161 pred Kr.

Tretia kniha Machabejcov[upraviť | upraviť zdroj]

Tretia kniha opisuje prenasledovanie alexandrijských Židov za vlády Ptolemaia IV. Filopatra.

Štvrtá kniha Machabejcov[upraviť | upraviť zdroj]

Štvrtá kniha je výzvou na pobožný život. Poukazuje pritom na machabejských bratov ako vzor a vychádza zo stoickej filozofie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Tieto skratky sa používajú v slovenskom rímskokatolíckom a ekumenickom vydaní, ktoré obsahujú 1. a 2. knihu Machabejcov (nazvané v rímkat. vyd. Prvá/Druhá kniha Machabejcov so skratkami 1 Mach/2 Mach, v ekum. vyd. Prvá/Druhá kniha Makabejcov so skratkami 1Mak/2Mak)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]