Kolokvium (školstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kolokvium je v školstve buď druh skúšky alebo druh predmetu či kurzu na vysokej škole. Podrobnosti pozri nižšie.

Skúška[upraviť | upraviť kód]

V dávnej minulosti bolo kolokvium skúška úradníka na dosiahnutie vyššieho miesta.[1][2]

V minulosti bolo u nás kolokvium skúška kandidáta docentúry formou diskusie v prítomnosti profesorského zboru. Označuje sa aj ako habilitačné kolokvium.[1][3] Podobne dodnes v nemecky hovoriacich krajinách je kolokvium okrem iného aj povinná ústna obhajoba záverečnej práce (diplomovej práce, dizertácie, habilitačnej práce).[4][5][6]

Zhruba do polovice 20. storočia u nás bolo kolokvium aj neverejná skúška na vysokej škole, spravidla ústna, z vymedzeného učiva u profesora na overenie, či študent navštevoval prednášku uplynulého semestra, porozumel jej, resp. či priebežne študuje. Zakončená bola udelením kolokvijného vysvedčenia. V mnohých odboroch nebola povinná, ale v niektorých bola podmienkou na zaradenie do seminára, na niektorých vysokých školách aj na postup do ďalšieho semestra či na pripustenie k štátnym skúškam (tzv. štátne kolokviá). Okrem toho bolo kolokvium užitočné na získanie rôznych študentských výhod, napr. na získanie a udržanie si štipendia alebo odpustenie tzv. kolejného.[1][3][7][8]. Podobne sa dodnes ako kolokvium niekedy označuje - napr. v Rakúsku, Švajčiarsku či Maďarsku - menšia písomná alebo ústna skúška v priebehu vysokoškolského štúdia, obvykle po prezentácii určitého celku učiva v semestri (typicky učiva jednej prednášky)[9][10][11]

Všeobecnejšie je kolokvium skúška či preverovanie pracovných metód študentov na vysokej škole formou ústnej diskusie, rozpravy, rozhovoru[12][13][14][15], prípadne v užšom zmysle len formou ústnej diskusie so skupinou študentov[16][17][18]. Niekedy termín kolokovium zahŕňa aj (alebo alternatívne) vypracovanie písomnej práce - napríklad Masarykova univerzita uvádza vo svojom študijnom poriadku kolokvium ako jednu z foriem ukončenia predmetu (ďalšie formy sú zápočet, klasifikovaný zápočet a skúška) a definuje ho nasledovne: „Kolokviom sa rozumie ukončenie predmetu rozpravou o problematike predmetu alebo vypracovaním písomnej práce zaoberajúcej sa čiastkovou tématikou predmetu, prípadne obidvoma spôsobmi. Kolokvium sa hodnotí slovami „prospel(a)” alebo „neprospel(a)”.“[19]

Predmet[upraviť | upraviť kód]

Ako predmet sa v dávnej minulosti sa výrazom kolokvium označovali pokusy a cvičenia v latinskom rečníctve na (latinských) školách[1][3][20]

Dodnes (v nemecky hovoriacich štátoch) ide aj o špeciálne cvičenie na vysokej škole (obyčajne ako doplnok ku klasickým prednáškam, seminárom a pod. vo vyšších semestroch alebo pre doktorandov) v podobe vedeckého rozhovoru a odbornej výmeny názorov (často ako príprava na skúšku a niekedy s hosťujúcimi prednášajúcimi), napríklad špecificky na výmenu názorov o témach záverečných alebo podobných prác študentov/doktorandov[21][22][23][24][25][26][27][28][29] a často v podobe referátov študentov (napríklad o spomínaných prácach) a následnej diskusie medzi vyučujúcim a študentom/študentami a medzi študentami navzájom[30][31]

Kolokvium zriedkavo označuje aj prednášku na vysokej škole, v ktorej prezentuje výsledky výskumu určitej výskumnej oblasti postupne vždy iný prednášajúci.[4]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b c d colloquium . In: Ottův slovník naučný 5. C – Čechůvky. V Praze : J. Otto, 1892. dostupné online s. 517.
 2. Kolloquĭum. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens Band 11. 6., gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, 1907. dostupné online s. 271.
 3. a b c kolokvium. In: Masarykův slovník naučný 4. Ko – M. Praha : Československý kompas, 1929. s. 34.
 4. a b Studienlexikon [online]. München : EUROPA AKADEMIE - SCHOOL OF INTERNATIONAL BUSINESS, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 5. Was ist was an einer Hochschule? Glossar [online]. Fachhochschule Kiel, rev. 2016-02-04, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online.
 6. Informationen zur Habilitation an der Universität Wien [online]. Universität Wien, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 7. kolokvium. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 A – O. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1984. s. 421.
 8. kolokvium. In: Příruční slovník jazyka českého. dostupné online
 9. kolokvium. In: OBDRŽÁLEK, Zdeněk; HORVÁTHOVÁ, Kinga, a kol. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. S. 146.
 10. Kolloquium. In: Brockhaus Enzyklopädie Bd. 27. Deutsches Wörterbuch: Gluc-Reg. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim : Brockhaus, 1995. ISBN 3-7653-1127-8. s. 1916.
 11. Egyetemi szótár [online]. Szeged : Szegedi Tudományegyetem, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 12. kolokvium. In: KOLÁŘ, Zdeněk, a kol. Výkladový slovník z pedagogiky : 583 vybraných hesel. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2. S. 63.
 13. KUČEROVÁ, Helena. Úvod do informačních systémů [online]. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 27.08.2003, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 14. Glossar wichtiger Begriffe [online]. Ludwigsburg : Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 15. Colloquium. In: A Pallas nagy lexikon [online]. [Cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 16. Kolokvium. In: Slovník akademických pojmů [online]. VysokeSkoly.cz, [cit. 2016-02-06]. ISSN 1214-4312. Dostupné online.
 17. Kolokvium. In: Slovník akademických pojmov [online]. VysokeSkoly.sk, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 18. BLINKOVÁ, Kateřina. Zápočet a kolokvium? Pomůžeme vám zorientovat se v základních pojmech na VŠ [online]. Praha : TOPZINE.cz, 11.11.2013, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 19. Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity [online]. Brno : Masarykova univerzita, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 20. Colloquĭum. In: Pierer's Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, Band 4. 4. Aufläge. Altenburg: Verlagsbuchhandlung von H. A. Pierer, 1858. dostupné online s. 265.
 21. Glossar: Begriffe rund ums Studium [online]. Zürich : Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 22. Akademische Begriffe / Glossar [online]. München : xStudy SE, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 23. Dein Studium-Ratgeber-ABC: K wie … [online]. Rheda-Wiedenbrück : Studium-Ratgeber.de, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 24. Glossar [online]. Berlin : TU9 German Institutes of Technology e.V., [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 25. Glossar der wichtigen Begriffe aus dem Hochschulalltag [online]. Aachen : Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Fachgruppe Mathematik, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 26. Kolloquium [online]. Hamburg : Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 27. Kolloquium [online]. Stuttgart : AKAD Bildungsgesellschaft, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 28. Kolloquium [online]. studiger, [cit. 2016-02-05]. Dostupné online.
 29. kolokvium. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. dostupné online
 30. MITTEILUNGSBLATT [online]. Universität Wien, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online.
 31. BEHMEL, Albrecht. Kolloquium [online]. Berlin : Archo Student-online, rev. 2005-12-09, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online.