Kontinuum

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kontinuum môže byť:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. kontinuum. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 657.
 2. a b kontinuum. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 3. Kontinuum. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 4. kontinuum. In: Technický slovník naučný 4 K – L. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 176.
 5. Malá encyklopédia matematiky. 2., preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Obzor, 1978. s. 208.
 6. Encyclopaedia of Mathematics - Continuum [online]. Springer, pôvodne 2002, [cit. 2016-09-23]. Dostupné online.
 7. WEISSTEIN, E. W.. Continuum. In: MathWorld--A Wolfram Web Resource. (cit. 2016-09-23) dostupné online
 8. RINOW, W. Lehrbuch der Topologie. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1975. ISBN 978-3-326-00433-4. s. 223, 224
 9. FÜHRER, L.: Allgemeine Topologie mit Anwendungen. Braunschweig: Vieweg, 1977. ISBN 3-528-03059-3. s. 125, 126
 10. WILLARD, S.: General Topology. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1970. s. 203-206
 11. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1982.
 12. zdroje pozri v článku kontinuum (spojité prostredie)
 13. continuum In: A Dictionary of Science. 6th ed. Oxford: Oxford University Press , 2010. ISBN 978-0-19-956146-9. s. 192
 14. MURÍN, J., ÉLESZTÖS, P.. Mechanika kontinua. 2. vyd. [s.l.] : SVŠT, 1989. ISBN 80-227-0162-9. S. 5.
 15. kontinuum. In: Malá československá encyklopedie 3 I – L. Praha: Academia, 1986. s. 512.
 16. Kontinuum. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 17. spektrum, spektrálna čiara. In: HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987.
 18. continuum In: RIDPATH, I.: A Dictionary of Astronomy. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press , 2012. ISBN 978-0-19-960905-5. s. 97
 19. Wikina - Spojité spektrum [online]. Nakladatelství Wikina, [cit. 2016-09-23]. Dostupné online.
 20. Kontinua. In: Lexikon der Kartographie und Geomatik. [CD-ROM] Heidelberg, Berlin : Spektrum, Akad. Verl, 2002. ISBN 3-8274-1137-8.
 21. continuum. In:ALLABY, Michael. A Dictionary of Ecology. 4. vyd. [s.l.] : Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956766-9. S. 89.
 22. continuum. In: PRUCHER, Jeff. Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction. [s.l.] : Oxford University Press, USA, 2007. ISBN 978-0-19-530567-8. S. 27.
 23. Kontinuum. In: Lexikon der Astronomie [online]. Verein Astroinfo, [cit. 2016-09-23]. Dostupné online. Archivované 2016-09-27 z originálu.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.