Kontrola cyklickým kódom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kontrola cyklickým kódom alebo cyklická kontrola[chýba zdroj] (angl. cyclic redundancy check, skrátene CRC) je druh kontrolného súčtu používaného na kontrolu správnosti prenášaných údajov v telekomunikačnej technike a počítačových sieťach, ako aj uložených údajov na pamäťových médiách ako je napríklad pevný disk.

Na základe jednotlivých bitov sa vypočítava zabezpečovací údaj. Ten sa na konci celého bloku porovná so zabezpečovacím údajom, ktorý podľa rovnakých pravidiel vypočítal odosielateľ a pripojil k prenášanému bloku dát. Ak sa tieto dva údaje zhodujú, dá sa prenesený blok s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať za správny. K výpočtu zabezpečovacieho údaju nám postačí jednoduchý posuvný register, umožňujúci operáciu EX-OR (tj. výhradné ALEBO jednotlivých bitov) s pevne danou maskou. Hodnota tejto masky je jednoznačne určená tzv. generujúcim polynómom (generating polynomial), na ktorom musia byť príjemca i odosielateľ vopred dohodnutí. Použiteľných polynómov týchto tvarov je viacej. V sieťovej komunikácií sa najčastejšie používa ireducibilný (nerozložiteľný) polynóm , doporučený organizáciou CCITT.

Kontrola cyklickým kódom - ako každý kontrolný súčet - mierne zväčšuje redundanciu správy, ale zvyšuje jej spoľahlivosť.