Elektronika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Digitálny voltmeter
Detail dosky plošných spojov
Integrovaný obvod
Elektronické súčiastky

Elektronika je[1]:

 1. Vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom fyzikálnej podstaty javov v súvislosti s elektrickou vodivosťou v tuhej fáze (polovodičové prvky), v plynoch (výbojky) a vo vákuu (elektrónky).
 2. Technický odbor využívajúci poznatky spomenutého vedného odboru na navrhovanie, výrobu a využitie elektronických zariadení.
 3. Súhrnné označenie pre elektronické zariadenia a prístroje, napr. informačná elektronika, priemyselná elektronika, riadiaca elektronika, lekárska elektronika.

Odvetvia elektroniky[upraviť | upraviť zdroj]

Elektronické prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Elektronické prvky sú základné konštrukčné súčasti, z ktorých sa ich vodivým prepojením vytvorí elektrický obvod s požadovanou funkciou. Môžu byť vo forme samostatnej súčiastky, alebo ako súčasť integrovaného obvodu.

Tradične sa väčšina elektronických súčastiek vyrábala s drôtovými alebo tenkými plechovými vývodmi kvôli montáži do dier vyvŕtaných v doske plošných spojov (tzv. „thru-hole“ montáž). V poslednom čase s nástupom automatizácie v osadzovaní DPS súčiastkami a s postupujúcou miniaturizáciou sa čoraz viac presaduje tzv. povrchová montáž, čomu sa prispôsobuje aj tvar vývodov súčiastok - takéto súčiastky sa označujú anglickou skratkou SMD (Surface Mount Devices).

pasívne prvky[upraviť | upraviť zdroj]

elektromechanické prvky[upraviť | upraviť zdroj]

aktívne prvky[upraviť | upraviť zdroj]

senzory a aktuátory[upraviť | upraviť zdroj]

Napájacie zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrické a elektronické zariadenia[upraviť | upraviť zdroj]

Konštrukcia elektrických zariadení je podriadená okrem fukčných požiadaviek aj rôznym predpisom, z ktorých najvýznamnejšie sú bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami a požiadavky elektromagnetickej kompatibility (t. j. zariadenie nesmie vysielať rušivé elektromagnetické pole a ovplyvňovať priebeh napäťia v sieti nad dohodnutú dovolenú mieru a zároveň musí byť odolné voči takýmto rušeniam od iných el. zariadení). Splnenie týchto noriem (a u určitých zariadení aj iných - napr. homologácia u telekomunikačných zariadení) je kontrolované príslušnými technickými skúšobnými ústavmi a vydanie certifikátu je podmienkou uvedenia zariadenia na trh.

Samotná elektronika je v zariadení obvykle umiestnená na tzv. doske plošných spojov (DPS, angl. Printed Circuit Board - PCB), na ktorej sú výtvorené vodivé prepoje medzi súčiastkami a súčasne slúži ako nosič súčiastok, ktoré sú pripevnené spájkovaním.

Niektoré zo zariadení využívajúce elektroniku:

 • audiovizuálne zariadenia (vrátane spotrebnej elektroniky)
 • lekárske zariadenia
 • priemyselné zariadenia
  • automatizácia
  • regulácia
 • automobilová elektronika
 • elektronika v letectve a kozmonautike

Elektronické meracie zariadenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • ampérmeter, voltmeter, multimeter
 • osciloskop
 • logický analyzátor
 • signálny generátor
 • kalibračné normály
 • čítač frekvencie

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. elektronika. In: Slovník filozofia a prírodné vedy. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1987. s. 150.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému elektronika.