Preskočiť na obsah

Konvenčná hláška

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Konvenčná hláška alebo umelá hláška alebo konvencia v bridži je hláška s neprirodzeným (umelým, konvenčným, dohodnutým) významom. Je to hláška s iným významom, než by mala pri prirodzenej licitácii - namiesto dĺžky v licitovanej farbe ukazuje krátkosť alebo sa pýta partnera na zádrž v licitovanej farbe alebo súčasne ukazuje viacero farieb...

Konvenčné hlášky slúžia na podrobnejšie popísanie listu, alebo dosiahnutie toho, aby sa záväzok zohrával zo strany pre pár výhodnejšej. Zoznam konvencií, ktoré pár používa, by mal byť uvedený na jeho konvenčnej karte. Konvenčné hlášky sú hráči povinní alertovať, inak by mohli poškodiť súperov a tí by mohli žiadať rozhodcu o pridelenie upraveného výsledku.

Klasifikácia konvencií

[upraviť | upraviť zdroj]

Bridžové konvencie možno klasifikovať takto:

 • Konvenčné otvorenia
  • Silné otvorenia používajú sa s listami silnejšími než "normálne" rozpätie pre otvorenie (12-20 HCP v prirodzených systémoch, 12-15/17 HCP v umelých systémoch)
   • Silné dva trefy v prirodzených systémoch s listom 22+ HCP
   • Silný jeden tref v systémoch silného trefu od 16-17+ HCP
  • Slabé otvorenia používané s listami slabšími než normálne rozpätie, s preventívnymi hodnotami:
  • Iné konvenčné otvorenia:

Konvencia slemovej zóny: otázka na esá hláškou 4BT. Keď partneri našli fit a z bilancie vychádza pravdepodobnosť malého alebo veľkého slemu, je často dôležité dozvedieť sa, koľko majú na linke es. Obvykle na to slúži hláška 4BT nazývaná Blackwood. Existuje niekoľko variantov Blackwoodu.

Jednoduchý Blackwood (Simple Blackwood)

[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodná verzia Blackwoodu. Odpovede:

 • 5 - nemám eso
 • 5 - mám jedno eso
 • 5 - mám dve esá
 • 5 - mám tri esá

Rímsky Blackwood

[upraviť | upraviť zdroj]

Nazýva sa aj Roman Key Cards (RKC). Kľúčovými kartami sú esá, tromfový kráľ a tromfová dáma. Tromfový kráľ sa oznamuje, akoby to bolo piate eso. Odpovede sú dvojznačné:

 • 5 - 0 alebo 3 esá
 • 5 - 1 alebo 4 esá
 • 5 - 2 esá bez tromfovej dámy
 • 5 - 2 esá s tromfovou dámou

Niektoré páry hrajú tak, že hlášky 5 a 5 majú prehodené významy.

Exluzívny Blackwood

[upraviť | upraviť zdroj]

Ak partneri majú uzhodnenú farbu, hlášky skokom 4, 5; 5, 5 a licitovaná farba nie je uzhodnená, je to Exluzívny Blackwood. Je to otázka na esá s vylúčením esa v licitovanej farbe. Odpovede:

 • 1. stupienok - nemám eso
 • 2. stupienok - jedno eso
 • 3. stupienok - dve esá
 • 4. stupienok - tri esá
 • 5. stupienok - štyri esá

Piatym esom je tromfový kráľ.

Konvenčná hláška 2 systému WJ po otvorení 1 a odpovediach 1 alebo 1. Ukazuje silný variant otvorenia (18+ HCP), aspoň trojlistú podporu a je to otázka na dĺžku, silu a rozlohu. Je to prepracovaná verzia Odvrátky. Odpovede:

 • 2 - štvorlist, 7-10 HCP
 • 2 - štvorlist, 11+ HCP
 • 2BT - päťlist a viac, 11+ HCP
 • 3 - štvorlist v drahej, päťlist trefový, 9-11 HCP
 • 3 - štvorlist v drahej, päťlist kárový, 9-11 HCP
 • Zopakovanie vlastnej farby na treťom stupni - päťlist, 7-10 HCP
 • Zalicitovanie druhej drahej farby na treťom stupni - prvá farba päťlist, druhá štvorlist, 9-11 bodov

Cappelleti

[upraviť | upraviť zdroj]

Konvencia sa nazýva aj Hamilton alebo Pottage. Sústava konvencií, zásahov do 1 bez tromfa.

 • 2 ukazuje jednofarebný list (obyčajne 6 alebo viac kariet). Partner licituje:
  • 2 so slabým listom, pričom zasahujúci, ak nemá kára, opraví na farbu svojho dlhého listu
  • 2BT so silnou rukou, zasahujúci licituje svoju dlhú farbu
 • 2 ukazuje obe drahé farby
 • 2 ukazuje srdcia a lacnú farbu
 • 2 ukazuje piky a lacnú farbu
 • 2NT obe lacné farby, aspoň 5+5

Konvenčná hláška slemovej zóny. Po uzhodnení farby, ak linka usúdi, že má dostatočnú silu na vylicitovanie malého alebo veľkého slemu, licitovaním ďalších farieb sa partneri informujú o zádržiach prvého a druhého kola v danej farbe. Cuebidy sa licitujú zdola, t. j. od trefov. Výnimkou môžu byť piky, ktoré možno cuebidovať na treťom stupni. Ak nejakú farbu vynecháme, oznamujeme tým, že vo vynechanej farbe nemáme zádrž. Ak partner pokračuje v cuebidovaní, má zároveň zádrž vo vynechanej farbe (farbách).

Po otvorení partnera na treťom a štvrtom mieste, na ktorých sa zvykne otvárať aj podlimitne, je hláška 2 otázka - partner s čím si otvoril. Drury sa dáva s fitom vo farbe otvorenia a maximom pasu. Má zamedziť prekročeniu hranice bezpečnosti, pokiaľ partner otvoril podlimitne. Existuje niekoľko variantov odpovedí.

Originálne Drury

[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodné Drury ukazovalo slabosť hláškou 2. Ostatné hlášky ukazovali riadnu silu otvorenia.

Reverzné Drury

[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti najčastejšie používané. Návrat na farbu je slabosť, licitovanie inej farby je štvorlist, prekročenie pôvodnej farby je 14+ HCP. Partneri môžu mať dohodnuté aj iné spôsoby odpovedí.

Dvojcestné Drury

[upraviť | upraviť zdroj]

Partner po pase s listom 10+ HCP hláškou 2 ukazuje trojlistý fit, hláškou 2 štvorlistý fit. V oboch prípadoch je to otázka, otvárajúci tak môže ľahšie zhodnotiť svoj list.

Pozri aj forsujúci bez.

Forsujúci bez

[upraviť | upraviť zdroj]

Po otvorení na prvom stupni v drahej farbe, niektoré páry používajú umelú hlášku 1BT, ktorá je otázkou - Partner s čím si otvoril.

2 - minimum, aspoň trojlist trefový.
2 - minimum, aspoň trojlist kárový.
2 - ak otvorenie bolo srdce, minimum 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, minimum, 5 pikov a 4 srdcia.
2 - ak otvorenie bolo pik, minimum 6 list pikový.
- ak otvorenie bolo srdce, maximum, 5 sŕdc, 4 piky.
2BT - 5 list pikový, maximum.
3, - maximum, aspoň štvorlisty.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdce 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, 5 pikov 4 srdcia.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdcia, 6 list srdcový, 5 list pikový.
- Ak otvorenie bolo piky, šesťlist pikový.

Forsujúci bez sa dáva s rôznymi typmi listov. Môže byť s fitom vo farbe otvorenia i bez fitu. Môže byť so slabým i silným listom. Podľa toho, ako otvárajúci odpovedal, prebieha ďalšia licitácia.

Konvencia slemovej zóny, otázka na esá hláškou 4. Odpovede:

 • 4 - bez esa
 • 4 - jedno eso
 • 4 - dve esá
 • 4BT - tri esá
 • 5 - štyri esá.

Nektoré páry používajú skrátené odpovede, pričom ak má odpovedajúci dve esá, zároveň ukazuje počet kráľov:

 • 4 - 0 alebo 3 esá
 • 4 - 1 alebo 4 esá
 • 4 - 2 esá, bez kráľa
 • 4NT - 2 esá, jeden kráľ
 • 5 - 2 esá, dvaja králi
 • 5 - 2 esá, traja králi
 • 5 - 2 esá, štyria králi

Väčšinou sa Gerber používa iba po otvoreniach 1NT a 2NT, niektoré páry ho používajú, aj po iných licitačných sekvenciách.

Farebný Gerber

[upraviť | upraviť zdroj]

Konvencia slemovej zóny, ktorej cieľom je zistiť zádrž v istej farbe a zároveň zistiť počet es u partnera. Hláška vo farbe na štvrtom stupni môže byť farebný Gerber. Je to v prvom rade otázka, či má partner zádrž v licitovanej farbe a koľko má es. Zádržou je eso, druhý kráľ, singl alebo dubl v licitovanej farbe. Odpovede:

 • 1. stupienok - nemám zádrž, o esách nič nehovorí
 • 2. stupienok - zádrž, nemám eso
 • 3. stupienok - zádrž, jedno eso
 • 4. stupienok - zádrž, dve esá
 • 5. stupienok - zádrž, tri esá
 • 6. stupienok - zádrž, štyri esá

Otázka na kráľov, nastupujúca po odpovedi na otázku na esá. Po otázke na esá sa niektoré páry pýtajú na kráľov hláškou 5NT. Odrezáva sa tak ale licitačný priestor, preto iné páry sa na kráľov pýtajú hláškou na najbližšom stupienku za odpoveďou na esá. Ak by najbližší stupienok bol uzhodnená farba, otázka na krále je na ďalšom stupienku. Zalicitovanie vlastnej farby alebo 5NT je konečným záväzkom. Odpovede:

 • 1. stupienok - bez kráľa
 • 2. stupienok - jeden kráľ
 • 3. stupienok - dvaja králi, ...

Lightnerova kontra

[upraviť | upraviť zdroj]

Lightnerova kontra alebo kontra Lightnera je obmena výnosovej kontry, obyčajne dávana na malý alebo veľký slem a žiadajúca partnera o netypický výnos (v rámci licitácie ktorá viedla ku kontrovanému záväzku), konvencia má názov podľa Theodora Lightnera.

Po kontre Lightnera štartujúci nesmie vyniesť tromf a všeobecné zásady čím má štartovať vyzerajú nasledovne:

 • ak kontrujúci licitoval svoju farbu, partner do nej nemá štartovať
 • ak stolík licitoval nejakú bočnú farbu alebo farby treba štartovať do prvej z týchto farieb
 • ak zohrávajúci licitoval bočnú farbu, treba do nej štartovať

Tiež je potrebné vziať do úvahy všetky informácie, ktoré možno vydolovať z licitácie, napríklad či partner mohol už skôr kontrovať nejakú umelú hlášku.

Lancia je sada umelých odpovedí po otvorení 1 BT.

 • Dva trefy je Stayman, ale pýtajúci sa nemusí mať drahý 4 list.
 • Dve kára - transfer na srdcia
 • Dve srdcia - transfer na piky
 • Dva piky - transfer na trefy alebo dva susediace päťlisty
 • Dva BT - transfer na kára alebo dva nesusediace päťlisty

Z rozlohou 54 sa dáva transfer na štvorlist a potom sa prirodzene licituje päťlist.

Konvencia sa nazýva aj Multikáro. Otvorenie 2 s tromi alebo štyrmi významami:

 • 1. slabý list so šesťlistom v drahej farbe (6-11HCP)
 • 2. silný list s pravidelnou rozlohou
 • 3. silný trojfarebný list
 • 4. silný list na lacnej farbe - iba v niektorých variantoch

Ak má odpovedajúci slabý list, licituje 2. Ak mal otvárajúci prvý variant, so srdcami pasuje, s pikmi licituje 2. Ak mal otvárajúci druhý variant, licituje 2NT. Ak mal tretí variant licituje krátku farbu na treťom stupni. Ak odpovedajúci licituje 2, ukazuje aspoň 4 listé srdcia.

Ak má odpovedajúci silný list, hláškou 2NT sa partnera pýta, ktorý variant otvorenia otvárajúci má. Odpovede:

 • 3 - slabý variant so srdcami (transfer na srdcia)
 • 3 - slabý variant s pikmi (transfer na piky)
 • 3NT - druhý variant

Tretí variant po otázke 2NT ukazujú rôzne páry rôzne, ale s veľkou pravdepodobnosťou by sa mal vylicitovať aspoň malý slem.

Hoci sa konvencia nazýva Minimulti alebo Poľské multi, má len jeden význam: slabý list so šesťlistom v drahej farbe 6-11 HCP (s 11 HCP je dobré zvážiť, či nie je lepšie otvoriť prirodzene na prvom stupni). Otázky a odpovede ako vo vyššie popísanom Multi s prípadným subvariantom po otázke 2NT odpoveď 3 Partner otvoril som s veľmi slabým listom.

V Poľsku sa používajú nasledujúce odpovede po otázke 2BT:

 • 3 - dolné rozpätie otvorenia, srdcia
 • 3 - dolné rozpätie, piky
 • zalicitovanie drahej farby je prirodzené, horné rozpätie otvorenia
 • 3BT - solídna drahá farba AKD bez špecifikácie farby

Niektoré páry používajú nasledujúce odpovede po otázke 2BT:

 • 3 - partner otvoril som s veľmi slabým listom, nešpecifikuje farbu
 • 3 - transfer na srdcia
 • 3 - transfer na piky


Pozri aj: Obrana proti Multi

Pôvodný poľský názov Odwrotka. Umelá hláška systému WJ 2 po otvorení 1 a odpovedi drahou farbou, ktorá ukazuje silný variant otvorenia a zároveň sa pýta na silu listu odpovedajúceho a na počet kariet v licitovanej drahej farbe. Väčšinou sľubuje aspoň trojlistú podporu. Odpovede:

 • 2 - štvorlist, 7-10 bodov
 • 2 - štvorlist, 11+ bodov
 • 2NT - päťlist, 7-10 bodov
 • 3 - päťlist, 11+ bodov
 • 3 - šesťlist, 7-10 bodov
 • 3 - šesťlist, 11+ bodov, ...

Čiže vždy slabší variant, silnejší variant a po každých dvoch stupienkoch o jednu kartu vo farbe viac.

Poľské dvojfarby

[upraviť | upraviť zdroj]

Otvorenia na druhom stupni od 2 po 2BT, ktoré ukazujú dva päťlisty so silou 6-11 HCP. Sú to blokujúce, polokonštruktívne hlášky.

 • 2 - päťlist srdcový a ľubovoľný ďalší päťlist. Odpovede:
  • Pas - aspoň dvojlist srdcový, nemá body na celú hru a predĺženie bloku by sa nemuselo oplatiť
  • 2 - najviac singel srdcový, pokúša sa nájsť partnerovu druhú farbu. Otvárajúci s pikmi pasuje inak povie svoju druhú farbu na treťom stupni
  • 2BT - otázka na druhý päťlist, záujem o celú hru. Odpovede:
   • Lacné farby ukáže prirodzene teda s trefmi 3, s kárami 3
   • Piky ukáže transferom, teda 3. Má to tú výhodu, že silný list zostane pred obrancami skrytý
  • 3 a 3 - vlastná dlhá aspoň šesťlistá farba, do pasu
  • 3 - predĺženie bloku
 • 2 - päťlist pikový a lacný päťlist. Odpovede:
  • Pas - aspoň dvojlist pikový
  • 2BT - otázka na druhý päťlist. Odpovede: Otvárajúci licituje druhý päťlist prirodzene na treťom stupni
  • 3 - hľadanie druhého päťlistu, ak sa trafil Pas, ak sa netrafil 3
  • 3 - vlastná dlhá farba, do pasu
  • 3 - predĺženie bloku

Ogust Ogust convention je konvencia používaná po partnerovom otvorení slabé dva teda 2, 2, 2.

Ak partner otvárajúceho má silný list, hláškou 2BT sa pýta na silu a rozlohu listu otvárajúceho.

 • 3 - slabá ruka so slabou farbou otvorenia
 • 3 - silná ruka so slabou farbou otvorenia
 • 3 - slabá ruka s dobrou farbou otvorenia
 • 3 - silná ruka so silnou farbou otvorenia

Existuje viacero variantov konvencie Ogust, v niektorých je prehodený význam hlášok 3 a 3 aby po otvorení 2 a otázke 2BT bolo možné vypnúť na úrovni 3.

Keďže slabé dva sú s rozpätím bodov 5-11 HCP, za slabú ruku možno pokladať 5-7, silnú 9-11 a 8 bodová ruka je na zhodnotení otvárajúceho, ale je skôr slabá.

Slabé dva

[upraviť | upraviť zdroj]

Otvorenia slabé dva sú podlimitné otvorenia 2, 2, 2. Nejde v pravom slova zmysle o umelé hlášky, ale mali by sa alertovať, keďže prirodzená hláška na druhom stupni by mala predstavovať silu. Ide o poloblokujúce otvorenia so silou 5-10(11) HCP a šesťlistom v licitovanej farbe. List otvárajúceho slabým dva by nemal popri šesťliste obsahovať drahý štvorlist, lacný štvorlist sa nevylučuje, list by tiež nemal obsahovať viac než jedno eso alebo kráľa v bočnej farbe.

Odpovede:

 • 2BT so silným listom: podľa dohody partnerov je to buď otázka na singel alebo konvencia Ogust

Ak to je otázka na singel, otvárajúci licituje singel na treťom stupni, ak singel nemá, zopakuje farbu otvorenia na treťom stupni.

 • Zvýšenie farby otvorenia je predĺženie bloku.
 • Skok na celú hru je vypnutie licitácie.

Super DONT

[upraviť | upraviť zdroj]

Konvencia používaná zasahujúcimi, ak súper otvoril 1BT. Obmena konvencie DONT.

 • Kontra - polotrestná kontra, partner mám aspoň toľko bodov, ako je minimum otvorenia súpera +1. Ak má partner toľko bodov, že majú na linke aspoň 21 bodov, zmení kontru na trestnú, ak má veľmi málo bodov, zalicituje svoju najlepšiu farbu na druhom stupni.
 • 2 - mám nejakú dlhú farbu. Odpovede: Pas - mám apoň šesťlisté alebo veľmi dobré päťlisté trefy, 2 - hľadanie farby partnera
 • 2 - dvojfarba aspoň 44, jedna z farieb je káro, niektoré páry licitujú s rozlohou 54
 • 2 - dvojfarba aspoň 44, jedna z farieb je srdce, druhá je čierna, niektoré páry s rozlohou 54
 • 2 - dvojfarba aspoň 44, jedna je piková, druhá je trefová, niektoré páry s rozlohou 54 - trefy päťlisté.
 • 2BT - dvojfarba aspoň 55, obe lacné

Konvencia používaná po otvorení 1BT a v niektorých iných situáciách, keď jeden z partnerov ukázal silný list na pravidelnej rozlohe, ktorá má za cieľ uzhodniť drahú farbu rozloženú u partnerov po 4-4. Hláška 2 je otázkou na drahý štvorlist. Odpovede:

 • 2 - bez drahého štvorlistu
 • 2 - štvorlist srdcový, nevylučuje štvorlist pikový
 • 2 - štvorlist pikový, vylučuje štvorlist srdcový
 • 2NT - oba drahé štvorlisty - iba niektoré páry, iné takto licitujú maximum otvorenia bez drahého štvorlistu

Konvencia používaná proti otvoreniu silným trefom. Licitovaná farba je buď pravá aspoň päťlistá, alebo je krátka a označuje dve iné farby aspoň štvorlisté. Niektoré páry ju používajú aj proti prípravnému trefu. 1) názov konvencie je Timbuktu (Timboktoo) 2) farbu, ktorú dražím, nemám. mám alebo 5-list v najbližšej farbe, alebo 44 v ostatných farbách

Transfery po BT

[upraviť | upraviť zdroj]

Konvencia používaná po otvorení 1BT a v niektorých iných situáciách, keď jeden z partnerov ukázal silný list na pravidelnej rozlohe, cez zalicitovanie farby bezprostredne nižšej, než je farba, ktorú má hráč v liste. Otvárajúci povinne licituje farbu o jeden stupienok vyššiu. Ak má veľmi dobrú podporu v tejto farbe (štvorlist a dve top figúry), môže skočiť, riskuje však, že partner licitoval transfer s veľmi slabým listom.

 • 2 - transfer na srdcia
 • 2 - transfer na piky
 • 2 - transfer na trefy (niektoré páry transfer na lacnú, po automatickej odpovedi 3), partner otvárajúceho licituje 3, otvárajúci je povinný pasovať.
 • 2BT - transfer na kára

Niektoré páry hrajú 2BT ako invit do 3BT a nie ako transfer.

 • 3 - páry u ktorých 2BT je invit, môžu hrať 3 ako transfer na kára.

Hlavnou výhodou transferu je, že silná ruka zostáva pred obrancami skrytá, čo im sťažuje obranu. Zároveň odpovedajúci podľa vlastnej sily riadi ďalšiu licitáciu. So slabým listom pasuje, so silnejším invituje a so silným presadí hru. Ak by licitoval prirodzene, tak by otvárajúci nevedel, či má jeho hlášku pasovať alebo licitovať ďalej.

Konvencia používaná po otvorení silným trefom. Hláška je deštruktívna. Má sťažiť linke, ktorá má zjavnú prevahu bodov, nájsť optimálny záväzok. Konvenciou Truscott zasahujúci hráč oznamuje súčasne dve farby najmenej štvorlisté od 0 HCP a to takto:

 • susediace farby oznamuje licitáciou nižšej z nich teda 1 znamená kára a srdcia; 1=srdcia a piky; 1=piky a trefy a 2 =trefy a kára
 • nesusediace farby sa oznamujú takto: kontra - posledne hlásená farba súperov a s ňou nesusediaca, t. j. ak boli hlásené trefy tak trefy a srdcia, ak boli hlásené kára - kára a piky; druhá dvojica sa licituje cez 1BT. [1]

Truscott má často silný psychologický efekt, keď súperi majú zhodu v jednej z farieb ohlásených Truscottom, ale neodvážia sa ju zalicitovať.

Konvencia je pomenovaná po anglickom bridžistovi Alanovi Truscottovi.

Výnosová kontra

[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje niekoľko variantov výnosových kontier:

 • Keď súperi počas licitácie zalicitujú umelú hlášku v ktorej máme dobré figúry, kontrou partnerovi hovoríme, keď budeš na výnose, vynes do kontrovanej farby.
 • Keď súperi vylicitovali záväzok 3BT a stolík licitoval nejakú farbu, kontrou partnerovi hovoríme, vynes do prvej licitovanej farby stola.
 • Keď súperi vylicitovali 3BT a stolík nelicitoval žiadnu farbu, napr. 1BT - 3BT, kontra partnerovi hovorí, štartuj trefom.
 • Ak partner licitoval nejakú farbu a súperi vylicitovali 3BT, hoci sme mu farbu nepodporili, kontrou hovoríme Štartuj do svojej farby väčšinou ak v nej máme Eso alebo Kráľa.
 • Pozri aj kontru Lightnera.

Výnosové kontry treba dávať opatrne, ak to bola kontra na umelú hlášku, súperi ju môžu prijať (ak jeden z nich, väčšinou sediaci za nami) má v danej farbe veľa karát a usúdi, že by sa záväzok dal splniť. Kontrou môžeme súperov upozorniť, že nie sú v dobrom záväzku a prejdú do lepšieho záväzku, ktorý splnia a ten predchádzajúci, hoci bez kontry by nesplnili.

Konvencia pomenovaná podľa poľského bridžistu Wilkosza. Je to otvorenie 2, ukazujúce dva päťlisty z toho aspoň jeden drahý a 6-11 HCP. Konvencia patrí medzi hnedé konvencie zakázané WBF na bežných turnajoch. Proti umelým otvoreniam je povolená. V Česku a na Slovensku je povolená pri otvorení, v zásahu je povolená proti umelým otvoreniam.

Odpovede:

 • Pas - ak má odpovedajúci vlastný dlhý kárový list, šesťlist alebo veľmi dobrý päťlist
 • 2 - hľadanie drahého päťlistu, aspoň dvojlist, otvárajúci ak má srdcia pasuje, ak má piky opraví na 2
 • 2 - v srdciach najviac singel, piky lepšie ako srdcia. Otvárajúci, ak má piky pasuje, ak nemá licituje svoju druhú farbu na treťom stupni
 • 2NT - otázka na rozlohu partnera, záujem o celú hru. Odpovede:
  • 3 - trefy a drahá
   • 3 - otázka na drahý list.
  • 3 - kára a srdcia
  • 3 - srdcia a piky
  • 3 - piky a kára

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]