Kuna (rod)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kuna (lat. Martes) je rod z podčeľade Guloninae[1] čeľade lasicovité (Mustelidae). Alternatívne (najmä staršie) sa rod zaraďuje do podčeľade Mustelinae (po slovensky lasice/lasicorodé)[2].

V závislosti od autora majú druhy z tohto rodu v slovenčine buď len rodové meno kuna, alebo majú rodové mená kuna a soboľ, alebo majú rodové mená kuna a charza (a prípadne aj soboľ). Pozri kapitolu Systematika.

Starší názov rodu[upraviť | upraviť zdroj]

V 19. stor. (sčasti ešte začiatkom 20. storočia) sa tento rod u niektorých autorov neoznačoval latinským názvom Martes ale latinským názvom Mustela, alebo sa považoval za súčasť rodu Mustela. Podrobnosti a zdroje pozri v článku Mustela.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

rod kuna (Martes) [uvedené sú tu len recentné druhy]:

Presné vzájomné vzťahy medzi uvedenými druhmi sú sporné.

Podrod Charronia sa podľa niektorých novších názorov (a rovnako u niektorých autorov v prvej polovici 20. storočia) odčľeňuje od rodu Martes ako samostatný rod Charronia.

V minulosti sa do rodu Martes (vrátane Charronia) zaraďoval aj podrod Pekania, ktorý od roku 2008 tvorí samostatný rod Pekania. Do tohto (pod)rodu Pekania patrí okrem niekoľko vyhynutých druhov len druh Pekania pennanti (=do r. 2008: Martes penannti), ktorého slovenské názvy sú: kuna pekan, kuna rybárska, kuna rybárka[8], kuna vtáčia, kuna ilka (a zastarano tchor virgínsky[7]).

Zdroje kapitoly Systematika (pokiaľ vyššie nie je uvedené inak) sú:[9][10][11][12][1][13][14][15][16][17][2][18][19][20][21][22][23][24]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b F. Oliveira do Nascimento: On the correct name for some subfamilies of Mustelidae (Mammalia, Carnivora). In: Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) vol.54 no.21 São Paulo 2014[1]
 2. a b LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 64.
 3. [2] (Poznámka: český názov druhu je charza jižní)
 4. RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis, Uhorská Skalica, 1875
 5. Japonsko - príroda [online]. nissubashi.org, [cit. 2021-05-20]. Dostupné online.
 6. HEPTNER [=GEPTNER], V. G. et al. Mammals of the Soviet Union. Vol. II. Part 1b. 2001 (1967). S. 754
 7. a b Nariadenie ministra financií zo dňa 24. decembra 1948 (č. 285/1948 Sb.), ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.
 8. Svet živočíšnej ríše. 1984. S. 231 (ale na str. 224 je uvedený názov kuna vtáčia)
 9. Mammal Species of the World - Browse: Martes [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2021-05-20]. Dostupné online.
 10. HEPTNER [=GEPTNER], V. G. et al. Mammals of the Soviet Union. Vol. II. Part 1b. 2001 (1967).
 11. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-05-20]. Dostupné online.
 12. IUCN American marten
 13. Skorupski, Jakub. (2020). Fifty Years of Research on European Mink Mustela lutreola L., 1761 Genetics: Where Are We Now in Studies on One of the Most Endangered Mammals?. Genes. 11. 1332. 10.3390/genes11111332.[3]
 14. Bo Li, Mieczyslaw Wolsan, Dan Wu, Wei Zhang, Yanchun Xu, Zhaohui Zeng. Mitochondrial genomes reveal the pattern and timing of marten (Martes), wolverine (Gulo), and fisher (Pekania) diversification, Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 80, 2014, Pages 156-164, ISSN 1055-7903, https://doi.org/10.1016/j.ympev.2014.08.002. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790314002693)
 15. Sato, J. J., Wolsan, M., Prevosti, F. J., D’Elía, G., Begg, C., Begg, K., … Suzuki, H. (2012). Evolutionary and biogeographic history of weasel-like carnivorans (Musteloidea). Molecular Phylogenetics and Evolution, 63(3), 745–757. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.025
 16. Klaus-Peter Koepfli, Kerry A. Deere, Graham J. Slater, Colleen Begg, Keith Begg, Lon Grassman, Mauro Lucherini, Geraldine Veron & Robert K. Wayne: Multigene phylogeny of the Mustelidae: Resolving relationships, tempo and biogeographic history of a mammalian adaptive radiation. BMC Biology 2008, 6:10 doi:10.1186/1741-7007-6-10
 17. HAGMEIER, Edwin Moyer: The genus Martes (Mustelidae) in North America: |b its distribution, variation, classification, phylogeny… 1955 [4] S. 7 a nasl.
 18. kuny. In: Pyramída
 19. Charza žltohrdlá - Národná zoo Bojnice [online]. zoobojnice.sk, [cit. 2021-05-20]. Dostupné online.
 20. Svet živočísnej ríše. Osveta. 1984. S. 224
 21. kuna. In: Naučný slovník lesnický. [s.l.] : Ve Státním zemědělském nakl., 1959. 986 s. S. 939. (Poznámka: Heslo je písané v slovenčine)
 22. Príloha č. 1 vyhlášky č. 346/2002 Z. z. - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 3. júna 2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov [5]
 23. Príloha 2 vyhlášky č. 93/1999 Z. z. - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. februára 1999 o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín[6]
 24. Přehled soustavy a české názvy savců. in: Lynx. nova serie. supplementum. [s.l.] : [s.n.], 1975. 156 s. S. 36.