Kvalita (filozofia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kvalita (iné názvy: bytostné určenie [1], menej často: akosť[2][3][4]) je vo filozofii podstatná určenosť veci, vzhľadom na ktorú je danou a nie inou vecou. Kvalita je úzko spätá s bytím veci, má vnútorný vzťah k povahe veci. Dôležitým významovým útvarom, v ktorom sa kvalita manifestuje vo vedomí, je kategória kvality.

Kvalita je určenosť, ktorou sa jedna vec, jav, udalosť líši od iných vecí, javov, udalostí; kvalita je určenosť, ktorou sa jedno súcno líši od súcien iného druhu.

Filozofické názory na kvalitu[upraviť | upraviť zdroj]

Účelné je rozlišovať aspoň dve chápania:

  1. Podľa Aristotela: Kvalita je to, podľa čoho sa objekt, alebo jav nazýva.
  2. Podľa Hegela: Kvalita je podstatná určenosť objektov a javov; je to súhrn vlastností, príznakov, zvláštností, ktoré robia daný objekt a jav tým a nie iným objektom a javom.

Podľa Hegelovho chápania kvality je primerané a účelné vysvetľovať aj kvalitu produkcie, t. j.kvalitu priebehu a výsledkov akýchkoľvek transformačných procesov takto[chýba zdroj]:

Kvalita produkcie – súhrn vlastností, príznakov, zvláštností produkčných procesov a ich výsledkov, prejavujúci sa v danom okolí a čase príznačnými funkciami. Študovať kvalitu produkcie si vyžaduje zasadiť ju do konkrétneho okolia a času, vyjasniť jej účelové funkcie aj poslanie a ciele štúdia,vytvoriť tomu zodpovedajúci model kvality a podľa potrieb cieľov štúdia experimentovať s jeho premenými charakteristikami.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. https://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvu/urcenie_bytostne.html
  2. KOČIŠ. F. Slová kvalita a akosť ako synonymá. In: Kultúra slova 1986, č. 2, S. 33-38
  3. OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. [s.l.] : Albatros Media a.s., 2018. 552 s. ISBN 978-80-7601-038-3. S. 191.
  4. kvalita. In: Masarykův slovník naučný 4, 1929, S. 261

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.