Kvantitatívna analýza (chémia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
titrácia

Kvantitatívna analýza alebo analytické stanovenie alebo koncentračné metódy je zisťovanie množstva resp. pomerného zastúpenia stanovovanej látky vo vzorke.

Metódy[upraviť | upraviť zdroj]

  • gravimetria vyžaduje pomocou chemických reakcií jednoznačne oddeliť stanovovanú látku (najčastejšie vo forme zrazeniny presne definovaného zloženia), ktorá je potom zvážená.
  • Konduktometria je založená na presnom meraní elektrickej vodivosti roztoku. Výhodou je jej nedeštruktívna povaha.
  • Titrácia alebo volumetria, či tiež odmerná analýza, je odbor analytickej chémie, ktorý pre stanovenie neznámeho množstva látky vo vzorke využíva titráciu. Titrácia je reakcia, pri ktorej sa využíva znalosti presnej koncentrácie odmerného roztoku (OR), ktorú chemik určí tzv. štandardizáciou OR. OR o presne známej koncentrácii sa naleje do byrety (dlhá, úzka nádoba väčšinou s obsahom 50 ml, je vybavená presnou stupnicou a kohútom na jej dolnom konci), potom sa z byrety po otočení kohúta prikvapkáva OR do zmesi neznámej vzorky (stanovovaná zložka – SS) a vhodného indikátora, postupným prikvapkávaním nastane bod ekvivalencie, pričom celá SS zreagovala s OR a indikátor zmenil svoju farbu. V tejto chvíli na základe znalosti koncentrácie a objemu OR, ktorý sme odkvapkali z byrety, môžeme výpočtom zistiť presné množstvo látky v neznámej vzorke.