Preskočiť na obsah

Kyselina trihydrogenfosforečná

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Kyselina fosforečná)
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H3PO4
Synonymá kyselina ortofosforečná
Vzhľad viskózna kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 97,994 g/mol
Teplota topenia 42.3 °C
Teplota rozkladu 158 °C
Hustota 2,030 g/cm3
Bezpečnosť
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7664-38-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kyselina trihydrogenfosforečná, niekedy len kyselina fosforečná, H3PO4, je stredne silná, pevná kryštalická látka, trojsýtna kyselina, ktorá pri zvýšenej teplote reaguje s kovmi a ich oxidmi. Vytvára 3 typy solí-dihydrogenfosforečnany s aniónom (H2PO4)-, hydrogenfosforečnany (HPO4)2- a fosforečnany (PO4)3-. Dá sa kúpiť ako 70% vodný roztok. Nemá oxidačné účinky. Existuje aj v sirupovitej konzistencii, pretože je schopná vytvárať vodíkové väzby. Zahrievaním stráca molekuly vody a vznikajú tak polyfosforečné kyseliny HPO3:

H3PO4 → H2O + HPO3

Väčšina kovov v nej vytvára na povrchu vrstvičku fosforečnanov.

Pripravuje sa reakciou oxidu fosforečného s vodou alebo rozkladom fosforečnanov kyselinou sírovou.

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
Ca5(PO4)3F + H2SO4 → CaSO4 + H3PO4 + HF

Fosforečnany

[upraviť | upraviť zdroj]

Fosforečnany alkalických kovov sa najčastejšie pripravujú neutralizáciou kyseliny fosforečnej roztokmi hydroxidov, uhličitanov alkalických kovov. Fosforečnany sú vo vode nerozpustné s výnimkou fosforečnanov alkalických kovov. Nerozpustné fosforečnany možno previesť na rozpustné tak, že zreagujú s kyselinou sírovou na rozpustné dihydrogenfosforečnany.

Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 →Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

Jej soli (najmä s kovmi alkalických zemín) sa využívajú v poľnohospodárstve ako hnojivá. Najznámejší je dihydrogenfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2, známy pod triviálnym názvom superfosfát, ktorý sa vyrába z nerozpustného Ca3(PO4)2.