Lakmusový test (politika v USA)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lakmusový test[chýba zdroj] (angl. litmus test) je výraz používaný v americkom prostredí na označenie testu „ideologickej čistoty“ (t. j. na označenie preverovania názoru na nejakú ideologickú otázku) kandidáta na politickú alebo vyššiu sudcovskú funkciu.[1][2] Tento výraz sa zaužíval v 70. rokoch 20. storočia na označenie dôležitých tém, na ktoré mali rozdielne názory centristi, resp. oportunisti na jednej strane a autentickí stúpenci určitej politickej ideológie na strane druhej.[2]

Napr. republikánskym lakmusovým testom bol postoj k zmluvám o Panamskom kanále z roku 1977 (tzv. Torrijosove-Carterove zmluvy), ktorý stúpenci Ronalda Reagana označili za rozhodujúci v otázke, či kandidát získa republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách. Pre demokratov bola lakmusovým testom podpora návrhu zákona kongresmana Augusta Hawkinsa a senátora Huberta Humphreyho na zníženie nezamestnanosti (Humphrey–Hawkins Full Employment Act). Pri výbere sudcov Najvyššieho súdu Spojených štátov je lakmusovým testom ich názor na legálnosť interrupcií.[2]

V slovenčine sa v podobnom, lež širšom význame používajú publicistické prenesené výrazy lakmus a slovné spojenie lakmusový papierik.[3][4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. WILSON, James Q. – DILULIU, John J., Jr. – BOSE, Meena. American government : institutions & policies. 13th ed. Boston, MA : Wadsworth, 2013. 475 pp. ISBN 978-1-111-83005-2, p. 449. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  2. a b c litmus test. In: SAFIRE, William. Safire's Political Dictionary. Updated and expanded ed. New York, NY : Oxford University Press, 2008. 862 pp. ISBN 978-0-19-534334-2, pp. 394-395. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „lakmus“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=lakmus&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# . „meradlo, ukazovateľ niečoho“.
  4. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „lakmusový“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=lakmusový&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# . „byť l-ým papierikom niečoho byť preverovacou skúškou niečoho; pren.[esene] publ.[icisticky] meradlo, ukazovateľ niečoho“.