Preskočiť na obsah

Lekvár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lekvár (zastarano: lektvar) môže byť:

 • ako druh konzervovaného ovocia:
  • v užšom zmysle: ovocná masa konzervovaná odparením vody varením bez pridania cukru alebo s pridaním cukru až na konci konzervovania, t.j. opak ovocnej nátierky (v právnom zmysle), džemu a marmelády (do roku 2014 slovenské právne predpisy poznali len lekváre zo sliviek, hrušiek alebo jabĺk a predpisovali určitý minimálny podiel ovocia v mase)[1][2][3][4][5], pozri lekvár (v užšom zmysle)
  • v širšom zmysle: (hustá) ovocná masa konzervovaná varením (aj ak sa od začiatku konzervovania pridá cukor), t. j. najmä vrátane džemu a marmelády v tradičnom ponímaní[6][7][8][9][10], pozri lekvár (v užšom zmysle), džem a marmeláda
 • v minulosti aj[9]:
  • kašovitý liek z rozličných plodov a bylín, lat. electuarium, čiastočné synonymum: elektuárium[11], pozri elektuárium
  • kašovitá hmota, pozri kaša a látka
 • ťarbavý, pomalý, nerozhodný človek[7][8], pozri ťarbavosť, pomalosť, nerozhodnosť a človek

Poznámka[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo lekvár pochádza zo stredovekého latinského slova elect(u)arium (jeho význam pozri vyššie). Nepochádza teda, ako by sa mohlo zdať, zo slov liek a var.[12][13]

V češtine slovo lektvar (zriedkavo aj lekvar, lekvár, lektvař) dnes (pod vplyvom pôvodného významu elektuárium) znamená predovšetkým všeobecne (a často aj hanlivo) liek, a to najmä ľudový (v podobe nápoja, zeliniek, mastičiek atď.). Naopak dnešný hlavný význam slovenského slova lekvár (ovocná masa konzervovaná odparením vody varením bez pridania cukru) je po česky povidla, aj keď nárečovo je aj v češtine v tomto význame výraz lekvar či lekvár.[14][15][16][13]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Vyhláška č. 132/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich (§1, §2)
 2. Výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich (§4, §5) [1]
 3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca spracované ovocie a spracovanú zeleninu (§2, §4 a príloha 1)
 4. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. lekvár [online]. ludovakultura.sk, 2017-10-09, [cit. 2019-08-13]. Dostupné online.
 5. Džem? Lekvár? Marmeláda? Aký je v tom rozdiel?. Pravda (Bratislava: Perex). Dostupné online [cit. 2019-08-11]. ISSN 1336-197X.
 6. lekvár. In: PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.
 7. a b lekvár. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 295.
 8. a b lekvár. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 28.
 9. a b KOPECKÁ, Iveta; LALIKOVÁ, Jana; ONDREJKOVÁ, Renáta; SKLADANÁ, Jana; VALENTOVÁ, Iveta. Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 202 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1217-9. S. 137.
 10. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 708.
 11. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 319.
 12. lekvár. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 322.
 13. a b KNAP, Eugen. Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého. Naše řeč, 1941, roč. 25, čís. 3, s. 82–86. Dostupné online [cit. 2019-08-13]. ISSN 2571-0893.
 14. lektvar. In: Česko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. 790 s.
 15. lektvar. In: Slovník spisovného jazyka českého. Ed. Bohuslav Havránek. 1. vyd. Zväzok I a – m. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 1311 s. Dostupné online. ; povidla. In: Slovník spisovného jazyka českého. Ed. Bohuslav Havránek. 1. vyd. Zväzok II n – q. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 1191 s. Dostupné online.
 16. lektvar. In: Příruční slovník jazyka českého. Zväzok II K – K. V Praze : Státní nakladatelství, 1937-1938. 1027 s. Dostupné online.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.