Letecký personál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Letecký personál je súhrnné označenie posádok lietadiel vybavených platným preukazom spôsobilosti na výkon ich funkcie (letový personál) a leteckého pozemného personálu.[1]

Delenie[upraviť | upraviť kód]

Podľa Slovenského leteckého slovníka terminologického a výkladového (1998) možno letecký personál rozdeliť nasledone:

K leteckému personálu patria tiež inštruktori, ktorí sú v rámci svojej odbornej skupiny oprávnení učiť, preskúšavať a vykonávať dozor pri činnosti žiakov leteckého personálu.[23] Členov leteckého personálu v rámci práv daných svojou odbornou skupinou resp. triedou kontrolujú a prakticky preskúšavajú inšpektori.[24]

K posádke lietadla patrí taktiež palubný rádiotelegrafista a palubný rádiotelefonista, slovník sa o nich ale nezmieňuje v hesle o výkonných letcoch.[25][26]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-197
 2. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Posádka lietadla; letový personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-198
 3. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Výkonný letec“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-200
 4. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Pilot“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-201
 5. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Veliteľ lietadla“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-214
 6. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Druhý pilot“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-215
 7. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „kopilot“, Veľký slovník cudzích slov (5. revid. a dopl. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, ISBN 978-80-89123-07-0 
 8. Petráčková, Věra; Klaus, Jiří, edi. (2005), „kopilot“, Slovník cudzích slov : akademický (2. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 735, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=kopilot&s=exact&c=V9af&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8# 
 9. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký navigátor“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-210
 10. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Palubný inžinier (mechanik)“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-213
 11. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Palubný obsluhujúci personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-216
 12. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký pozemný personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-219
 13. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Technik údržby lietadiel“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-220
 14. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký rádiomechanik“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-221
 15. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Dispečer leteckej dopravy“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-222.
 16. Pozri: Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký pozemný personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-219. „Osoby zaradené do odbornej skupiny [...] leteckých dispečerov“.
 17. Pozri: Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký pozemný personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-219. „Osoby zaradené do odbornej skupiny [...] operačných kontrolórov“.
 18. Pozri: Nedelka, Milan; et al. (1998), „Letecký pozemný personál“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-219. „Osoby zaradené do odbornej skupiny [...] rádiooperátorov leteckej pohyblivej služby“.
 19. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Dispečer operačnej kontroly“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-225.
 20. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Riadiaci letovej prevádzky“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 37, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-223.
 21. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Radarový riadiaci“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-224.
 22. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Operátor leteckej stanice“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-226.
 23. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Inštruktor“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-228. Pozri aj: Nedelka, Milan; et al. (1998), „Žiak leteckého personálu“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-229.
 24. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Inšpektor“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 38, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-227.
 25. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Palubný rádiotelegrafista“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-211.
 26. Nedelka, Milan; et al. (1998), „Palubný rádiotelefonista“, Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový, Bratislava: Magnet-Press Slovakia, str. 36, ISBN 80-968073-0-7 , heslo č. I-212.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]