Libor Klimek

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Libor Klimek
slovenský právnik, vysokoškolský učiteľ a autor
Narodenie1985
Alma materPaneurópska vysoká škola
Odkazy
Webstránkalawlegal.eu

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. (* 1985) je slovenský právnik, vysokoškolský učiteľ a autor odborných a vedeckých diel trestného práva.

Pôsobenie[upraviť | upraviť kód]

V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň je riaditeľom jej Kriminologického a kriminalistického výskumného centra. Taktiež prednáša na Právnickej fakulte Lipskej Univerzity v Nemecku.

Je autorom dvoch renomovaných vydavateľstiev - Springer, v ktorom vydáva knižné diela písané v anglickom jazyku, a Wolters Kluwer, v ktorom vydáva knižné diela písané v slovenskom jazyku. Je autorom taktiež časopisu Justičná revue, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom redakčnej rady a autorov vedeckého časopisu EU Law Journal.

Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenčných podujatiach a prednáškových pobytoch doma a v zahraničí. Na Slovensku prednášal na všetkých právnických fakultách. Pokiaľ ide o jeho zahraničné prednášky, bol pozvaný na mnohé univerzity - napríklad v Lipsku (Nemecko), Moskve (Rusko), Prahe (Česko) či Kielcach (Poľsko).

V minulosti pôsobil na Paneurópskej vysokej škole (2010-2018), na Slovenskej technickej univerzite (2012-2015) a na Akadémii Policajného zboru (2017-2018). Bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR k príprave transpozície Smernice 2012/29/EÚ o obetiach trestných činov (2014-2017). Taktiež bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu Európskej siete pre práva obetí (2015-2017).

Vzdelanie a habilitácia[upraviť | upraviť kód]

Vzdelanie v odbore Právo nadobudol v roku 2010 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva, dnes známa ako Paneurópska vysoká škola. V rokoch 20102013 pod vedením profesora Jozefa Záhoru pôsobil ako interný doktorand v odbore Trestné právo. V tomto období publikoval viac než 60 recenzovaných diel v siedmych krajinách. Doktorandské štúdium (PhD.) ukončil s vyznamenaním (červený diplom) obhájením práce na tému European Arrest Warrant [Európsky zatýkací rozkaz; 499 strán], ktorú v roku 2015 vydalo vydavateľstvo Springer ako monografiu.[1]

Úspešne absolvoval tri rigorózne konania. V roku 2011 v odbore Trestné právo (JUDr.), v roku 2014 v odbore Verejná správa a verejná politika (PhDr.) a v roku 2016 v odbore Európske štúdiá (PhDr.).

Absolvoval študijný pobyt na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity bol v rokoch 2017 a 2018 habilitovaný na docenta v odbore Trestné právo (doc.), pričom Vedecká rada ho odhlasovala jednohlasne.

Autorská a publikačná činnosť[upraviť | upraviť kód]

Je plodným autorom odborných a vedeckých diel. V publikačnej činnosti sa špecializuje výlučne na trestné právo v medzinárodnom kontexte, hlavne na trestné právo Európskej únie. Je akceptovaným autorom doma, ako aj v zahraničí. Doposiaľ publikoval viac než 100 recenzovaných prác, ktoré boli vydané v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Holandsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Litve, Rusku a v neposlednom rade aj doma na Slovensku. Jeho diela sú evidované v databázach Scopus a Web of Science.

V oblasti trestného práva Európskej únie mu patria tri prvenstvá v česko-slovenskom kontexte. Spolu s profesorom Jaroslavom Ivorom a profesorom Jozefom Záhorom je spoluautorom prvého monograficky spracovaného diela na Slovensku ako aj Česku k téme Trestné právo Európskej únie (2013). Je autorom prvej učebnice pre študentov k téme Trestné právo Európskej únie, a to na Slovensku ako aj v Česku (2017). Predniesol prednášku na prvej vedeckej konferencii, ktorá bola venovaná trestnému právu Európskej únie, ktorá sa konala na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2015).

Okrem uvedeného, ako prvý a zároveň jediný slovenský právnik publikoval monografie v renomovanom nemeckom vydavateľstve Springer (2015, 2017). Taktiež ako prvý slovenský právnik publikoval článok v prestížnom impaktovanom holandskom časopise European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2012).

Najvýznamnejšie knižné publikácie[upraviť | upraviť kód]

  • KLIMEK, L. Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law. Cham: Springer, 2017, ISBN 978-3-319-44375-1, 742 strán; náhľad na GoogleBooks
  • KLIMEK, L. European Arrest Warrant. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2015, ISBN 978-3-319-07337-8, 375 strán; náhľad na GoogleBooks
  • KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-601-6, 264 strán
  • KLIMEK, L. – ZÁHORA, J. – HOLCR, K. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-538-5, 448 strán
  • KLIMEK, L. – ŠRAMEL, B. Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-581-1, strán
  • IVOR, J. – KLIMEK, L. – ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-017-1, 888 strán
  • KLIMEK, L.  (ed.) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach trestných. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-8168-776-1, 392 strán
  • KLIMEK, L.  (ed.) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-8168-774-7, 424 strán

Citácie[upraviť | upraviť kód]

Nielenže je medzinárodne akceptovaným autorom, ale aj vzhľadom k jeho relatívne nízkemu veku na jeho diela a myšlienky nadviazali viacerí autori. Jeho diela boli citované napríklad v Belgicku, Číne, Chorvátsku, Iráne, Taliansku, Južnej Kórei, Maďarsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických a Švajčiarsku. Nachádzajú sa v dielach vydaných renomovanými vydavateľstvami - napríklad Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer, Hart Publishing, Intersentia či T.M.C. Asser Press.

Jeho tvorbu citoval taktiež Európsky parlament a generálny advokát Súdneho dvora EÚ (vo veci C-268/17, AY).

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. KLIMEK, Libor. European arrest warrant. London : Springer, 2015. 375 s. ISBN 978-3-319-07337-8.