Preskočiť na obsah

Limbus (náboženstvo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Limbus (lat. limbus – okraj) môže byť v katolíckej teológii:

  • a) (po slovensky aj predpeklie) Miesto zomrelých, ktorí nie sú v nebi, v pekle ani v očistci, spravidla chápané ako predsieň či vonkajší okruh pekla. Predpeklie nie je súčasťou oficiálnej cirkevnej doktríny.
  • b) Teologická neistota o stave spásy napríklad tých, ktorí zomreli nepokrstení. V tejto súvislosti sa v teológii rozlišuje:
    • limbus patrum (miesto pre duše zomrelých spravodlivých v čase pred narodením Ježiša Krista, napríklad biblických prorokov)
    • limbus puerorum (miesto pre duše nepokrstených detí, ktoré ešte nezačali používať rozum pred svojou smrťou; pápež Benedikt XVI. s týmto konceptom nesúhlasil)