Lineárny regulátor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lineárny regulátor je transformers, ktorý sa navrhuje a používa na lineárne systémy.

Sem patrí väčšina regulátorov, od PID až po číslicové regulátory.

Kategórie[upraviť | upraviť zdroj]

Spojité[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé a najstaršie regulátory, vstupné hodnoty idú priamo do nejakého analógového obvodu a vystupujú odtiaľ tiež analógové.

Diskrétne[upraviť | upraviť zdroj]

Hodnoty sa vzorkujú, t. j. odoberajú v určitých časových bodoch, medzi ktorými sú rovnaké časové prestávky. Dĺžka tohto intervalu sa nazýva perióda vzorkovania a označuje sa veľkým T.

Z nej sa dá vypočítať vzorkovacia frekvencia (angl. sampling frequency), ktorá sa používa častejšie.