Litostratigrafická jednotka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 20:38, 20. máj 2014, ktorú vytvoril Vasiľ (diskusia | príspevky) (wikiodkazy)

Litostratigrafická jednotka je jednotka litostratigrafickej stupnice. Je to teda jednotka definovaná len (ľubovoľnými) litologickými znakmi lokálnych a regionálnych uloženín (hornín - sedimentárnych, magmatických aj metamorfovaných). Slúži na vyjadrenie geologického vývoja určitého regiónu.

Hlavné formálne litostratigrafické jednotky sú (od najväčšej po najmenšiu):

Okrem toho sa môžu vyčleňovať aj jednotky označené komplex, mimo horeuvedenej hierarchie, ktoré sú zložené z rôznych typov hornín (sedimentárne, magmatické a metamorfované).

Neformálne litostratigrafické jednotky sú vyčleňované pri predbežnom výskume a používajú sa iba provizórne sú napr. šošovka alebo piesok.

Konkrétne pomenovanie jednotky je binomiálne - geografický názov typickej lokality + názov jednotky (napr. beladické súvrstvie, nižnobocianske súvrstvie). Ak je jednotka tvorená len jednou alebo jednou zreteľne prevažujúcou horninou, možno názov jednotky nahradiť názvom horniny (napr. súľovský zlepenec, gutensteinský vápenec). Spôsob pomenovania a vymedzenia formálnych litostratigrafických jednotiek určuje záväzný medzinárodný stratigrafický kód, ktorého slovenská podoba je uvedená v Stratigrafickej príručke (2007).

Referencie

  • Michalík, J. a kol., 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava, s. 62-65.
  • Skupien, P., Vašíček, Z.: Multimediální texty ze sedimentologie. Dostupné online
  • Steininger, Piller, 1999: Richtlinien zur Handhabung der stratigraphischen Nomenklatur Chronostratigraphie und Lithostratigraphie. Dostupné online
  • Petránek, J., 2007: On-line geologická encyklopedie. Dostupné online