Lokus (genetika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lokus alebo génový lokus alebo génové miesto je úsek molekuly DNA (chromozómu) obsahujúci jeden gén. Forma génu na lokuse predstavuje alelu. Na základe toho môžu byť jedinci s rovnakými alelami (homozygoti recesívni alebo dominantní) alebo s rozdielnymi (heterozygoti). Na jednom lokuse sa môže nachádzať jedna alebo viac alel. Lokus na chromozóme sa zapisuje v tvare: 6p21.3 (kde 6 – číslo chromozómu, p – krátke ramienko, 21 – číslo prúžku, 3 – konkretná pozícia v prúžku).