Machiavelizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Machiavelizmus je súhrn názorov N. Machiavelliho, politická zásada, ktorá hovorí o politickom boji v mene tzv. vyššieho cieľa (musí viesť k zabezpečeniu väčšieho blaha a šťastia v prospech spoločnosti) s použitím akýchkoľvek prostriedkov vrátane násilia bez ohľadu na akékoľvek morálne princípy.

Machiavellismus je dnes považovaný za označenie pragmatického a cynického konania v politike. Ako machiavelista sa označuje ten, kto uznáva, že účel svätí prostriedky, a je ochotný dopúšťať sa morálne pochybného konania v snahe dosiahnuť všeobecne prospešný cieľ. Pojem ako taký má pôvod od Niccolò Machiavelliho, predovšetkým pre jeho dielo Vladár. Hoci Machiavelli uznával iba svet reálny, plný vrtošivej ľudskej povahy, jeho ciele vždy boli morálne odôvodniteľné - fungujúci silný štát. Základom Machiavelliho názoru je fakt, že politika sa odohráva v reálnom svete a nie vo svete morálnom.

V politickej filozofii[upraviť | upraviť zdroj]

Politická filozofia machiavelizmu považuje samu seba za politický realizmus a zastáva názor, že vládca si má zabezpečiť moc prostredníctvom:

  • neobmedzenej moci vynútenej silou,
  • nekontrolovaného využívania moci,
  • neobmedzeného nadobúdania moci.

Jeho politické činy by podľa tejto filozofie nemali podliehať žiadnym morálnym ani etickým kritériám. Kategórie pravdivosti a dobra v konaní sú eliminované alebo redukované na kategórie užitočnosti.

Za „najlepšiu“ alebo „najvhodnejšiu“ formu vládnutia sa považuje taká, v rámci ktorej sa primerane realizujú politické ciele vládcu. Vo všeobecnosti platí, že „účel svätí prostriedky“.[1]

Machiavelliho princípy sú však podľa tejto filozofie prospešné len vtedy, ak vládca disponuje potrebným strategickým myslením.

V psychológii[upraviť | upraviť zdroj]

Machiavelizmus je tiež chápaný ako osobnostná črta na základe charakteristík načrtnutých v Machiavelliho diele Vladár.

Túto osobnostnú črtu charakterizujú 4 vlastnosti:

  • relatívne nízka miera afektivity v rámci medziľudských vzťahov,
  • nízka miera vzťahu ku konvenčným morálnym hodnotám (morálke),
  • realizmus,
  • nízka miera vzťahu k ideológii (ideológiám).[2]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  1. MACHIAVELLI, Niccolò. Vladař. Praha : Argo, 2012. (Vyd. v tomto překladu 2., V Argu 1.) Dostupné online. ISBN 978-80-257-0736-4.
  2. Machiavellismus in DORSCH Lexikon der Psychologie