Malus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Malus (lat. zlý) je vo finančníctve druh penalizácie vyrubovanej bankovými ústavmi a poisťovňami. Je opozitom slova bonus (lat. dobrý)[1][2].

Definícia č.2: Z latinčiny "zlý". V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.[3][4]

Malus ako finančný nástroj sa obvykle vyskytuje len ako súčasť systému "bonus-malus", čo znamená, že požadované chovanie klienta je bonifikované (odmeňované) alebo penalizované (pokutované). Finančné ústavy, hlavne poisťovne nepoužívajú nástroj malus ako ojedinelý akt voči poistníkovi[5]. Bonus-malus systém nie je definovaný žiadnym zákonom, je to súčasť interných predpisov poskytovateľa finančnej služby.

Malus vo význame penalizácie za zmluvné plnenie sa vyskytuje hlavne v:

  • poisťovníctvo – poistenie vozidiel, hasiacich a signalizačných zariadení

Poistenie vozidiel býva zmluvne upravené tak, aby boli poistníkovi zvyšované splátky poistného v prípade, že má nahlásené zavinené poistné udalosti – nehody[6]. No vždy je to nadviazané na celkový bonus-malus, ktorý poskytuje zvýhodnené platby (bonusy) za históriu poistenia bez nehôd.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Ekonomický slovník
  2. Euroekonom.sk
  3. Allianz [online]. [Cit. 2014-10-17]. Dostupné online. Archivované 2016-10-24 z originálu.
  4. Poisťovne.sk [online]. [Cit. 2014-10-17]. Dostupné online. Archivované 2016-10-23 z originálu.
  5. Euroekonom
  6. Bussiness center.cz

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]