Marketingový mix

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Marketingový mix (v najbežnejšej podobe označovaný aj ako 4 P/štyri P; angl. marketing mix, 4 P's/four P) je konkrétna (kvalitatívna, kvantitatívna a časová) kombinácia marketingových nástrojov (staršie nazývaných odbytové nástroje). Marketingové nástroje sú základné "nástroje" (t. j. činitele, prostriedky, parametre), ktorými podnik môže ovplyvniť svoje odbytové trhy resp. dosiahnuť svoje marketingové ciele.

Najbežnejšie sa v literatúre možno stretnúť s takýmito marketingovými nástrojmi, a tým aj marketingovým mixom (v zátvorke sú uvedená alternatívne názvy položiek u niektorých autorov):

 • produktová politika (výrobková politika, produktová/výrobková stratégia, podoba výrobku a sortimentu, výrobok a výrobková politika) - "product"
 • cenová politika (cenová stratégia, cenová politika a politika podmienok predaja, cena a cenová politika) - "price"
 • podpora (propagácia, promotion, komunikačná politika, reklamná politika, reklama, marketingová komunikácia, propagácia a komunikačná politika) - "promotion"
 • distribučná politika (odbytová a distribučná metóda, stratégia marketingového kanálu a fyzickej distribúcie, miesto a distribučná politika) - "place"

Keďže sa v angličtine všetky 4 položky začínajú na P, hovoríme aj o "štyroch P".

Známy nemecký podnikový ekonóm Wöhe má trochu odlišné delenie:

 • cenová politika
 • preferenčná politika:
  • reklama
  • podoba výrobku a sortimentu
  • služby zákazníkom (servis) a podmienky predaja
  • odbytové metódy (odbytové formy, odbytové cesty)