Produktová politika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Produktová politika alebo výrobková politika je analýza, plánovanie, realizácia a kontrola činností (opatrení, rozhodnutí) týkajúcich sa výrobku ako marketingového nástroja, napríklad vonkajšia podoba výrobku, zloženie výrobkového radu, politika značky a pod. Je to súčasť marketingového mixu. Úzko súvisí s politikou kvality.

Do popredia strategických úvah produktovej politiky podniku v konkurenčnom prostredí vstupujú štrukturálne a podnikové faktory, ktoré determinujú konkurenciu. Úspech podnikateľského subjektu je v súčasnosti založený na filozofii prípravy a uvádzania na trh produktov, ktoré uspokojujú potreby, želania a nároky spotrebiteľov alebo tieto potreby ešte len vytvárajú, filozofii podnikania založenej na vyhľadávaní zákazníkov k existujúcej ponuke produktov na trhu.

Strategické rozhodovanie podnikateľských subjektov v podmienkach konkurencie a globalizácie trhov vyžaduje poznanie trhov, orientáciu na kvalitu, znižovanie nákladov a inovácie. Poznanie týchto procesov vyžaduje získavať poznatky a vedieť ich tvorivo aplikovať.

Produkt a jeho tri úrovne sú základom marketingového mixu a prostriedkom dosahovania zisku z dlhodobého hľadiska. Náuku o produkte a kvalite môžeme parciálne rozdeliť na dve oblasti z hľadiska objektu skúmania:

  1. všeobecnú náuku o produkte, ktorá skúma produkt vo všetkých jeho rozmanitých formách, a to z hľadiska požiadaviek a možností jeho vzniku, jeho úžitkovej hodnoty, užitočnosti, kvality, procesov, činnosti a ich výsledkov,
  2. špeciálne orientovanú náuku o produkte, ktorej objektom skúmania sú jednotlivé skupiny produktov vnútorne diferencované, resp. vo väzbe na jednotlivé prvky procesov a činností subjektov trhu a hodnotový reťazec podnikateľského subjektu.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Vojtech Kollár a kolektív: Produktová politika. 2003