Medená doba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rekonštrukcia opevneného chalkolitického mesta Los Millares na juhu dnešného Španielska

Medená doba (lingvisticky nevhodne: doba medená;[pozn 1] iné názvy: chalkolit[4][5], medenokamenná doba[chýba zdroj]) je všeobecne nezaužívané označenie historického obdobia praveku, ktoré nasledovalo po neolite (mladšej kamennej dobe) a pred bronzovou dobou.

Pojem sa používa buď ako synonymum pre eneolit v niektorých oblastiach najmä na Blízkom východe, v Levante (v minulosti aj v Egypte), v Maďarsku, Španielsku či Portugalsku,[5] alebo ako inak definované obdobie medzi neolitom a bronzovou dobou (pozri eneolit).

Nomenklatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Termín sa najskôr ujal na Pyrenejskom polostrove a v bývalom Uhorsku (F. Pulszky), pretože sa v týchto oblastiach našlo pre toto obdobie veľké množstvo medenej industrie. Roku 1880 potom podal T. Vilanova na 9. medzinárodnom kongrese v Lisabone návrh na oddelenie medenej doby od bronzovej doby. Napriek tomu sa tento termín všeobecne neujal – dodnes v mnohých krajinách namiesto pojmu medená doba používajú výrazy neskorý neolit, eneolit ap. (pozri pod eneolit). Dôslednejšie sa používa v Španielsku, Portugalsku a Maďarsku.[3]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Inverzný slovosled, pri ktorom v slovnom spojení stojí adjektívum za substantívom, sa v staršom období spisovnej slovenčiny uplatňoval v širšej miere, hoci nemal oporu v slovenských nárečiach. Do terminológie jednotlivých odborov sa dostal pod vplyvom iných jazykov, najmä latinčiny. Podľa vyjadrenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, je uplatňovanie inverzného slovosledu mimo zoologických a botanických názvov (napr. kuna skalná, smrekoved opadavý) a chemických názvov (napr. kyselina sírová) nevhodným riešením, lebo „by sa tak narúšali základné pravidlá o slovoslede v spisovnej slovenčine“ a preto radí „názvy jednotlivých periodizačných úsekov pravek a staroveku dôsledne používať v podobe ľadová doba, kamenná doba, medená doba, bronzová doba, laténska doba, halštatská doba, železná doba, rímska doba, teda tak, ako sa niektoré z týchto termínov uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka[1].“[2] V takejto podobe názov uvádza aj Encyklopédia archeológie (1986).[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Pozri: Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „doba“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
  2. Pozri bližšie: Spytovali ste sa : Bronzová doba či doba bronzová?“, Kultúra slova 31 (2): 118 – 120, 1997, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1997/2/ks1997-2.html#spytovali-ste-sa 
  3. a b Novotný, Bohuslav; et al. (1986), „medená doba“, Encyklopédia archeológie, Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 531 
  4. chalkolit. In Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Dostupné online. [cit. 2021-10-22].
  5. a b medená doba. In Malá slovenská encyklopédia. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. ISBN 80-85584-12-3, s. 274. „synonymum pre medenú dobu či eneolit používané hlavne v oblasti Stredomoria“.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Medená doba