Melón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Melón môže byť:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Flóra Slovenska. Ed. Kornélia Goliašová, Helena Šípošová. 1. vyd. Zväzok VI/1. Bratislava : Veda, 2008. 419 s. ISBN 978-80-224-1002-1. S. 209-214.
 2. MARHOLD, K., Hindák, F. (eds.). Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska [online]. ibot.sav.sk, [cit. 2016-11-04]. Dostupné online. (pôvodne vyšlo ako rovnomenná kniha vo vydavateľstve Veda v roku 1998)
 3. melón. In: Pyramída
 4. [1]
 5. a b melón. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 324.
 6. Pozri zdroje v článku uhorka žltá
 7. a b melón. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová. Zväzok M – N. Bratislava : Veda, 2015. 1103 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2.
 8. a b meloun. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 9. Pozri zdroje v článku dyňa červená
 10. AGROVOC [online]. artemide.art.uniroma2.it, [cit. 2017-10-21]. Dostupné online. Archivované 2017-10-22 z originálu.
 11. a b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2014 z 24. júna 2014 , ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 Text s významom pre EHP [online]. eur-lex.europa.eu, [cit. 2017-10-21]. Dostupné online.
 12. „Zimný melón“ z Indie [online]. zahradaweb.cz, [cit. 2017-10-21]. Dostupné online.
 13. kivano. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 14. Kiwano - africký melón - africká rohatá uhorka - Cucumis metuliferus - semená kiwana - 8 ks [online]. osiva-semena.sk, [cit. 2017-10-21]. Dostupné online.
 15. VOTRUBOVÁ, Olga. Anatomie rostlin. 3. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 192 s. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.) ISBN 978-80-246-1867-8. S. 111.
 16. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 129-130.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.