Memorandum národa slovenského

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 11:09, 4. máj 2009, ktorú vytvoril Vasiľ (diskusia | príspevky) (Revízia 2264528 používateľa 87.197.64.25 (diskusia) bola vrátená)

Memorandum národa slovenského bol programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6.–7. júna 1861 v Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.

Memorandum slovenského národa obsahovalo ustanovenia zásadného významu, ale aj menej závažné ustanovenia. Medzi menej závažné ustanovenia patrili:

  • požiadavka na zriadenie Právnickej akadémie
  • požiadavka na zriadenie katedry reči a literatúry slovenskej na univerzite v Pešti
  • požiadavka, aby školy mohli vyučovať v slovenčine
  • požiadavka, aby sa mohli vydávať slovenské hospodárske časopisy
  • požiadavka, aby sa mohli zriaďovať slovenské hospodárske spolky

a ďalšie podobné veci, ktoré môžeme označiť ako snahu o obrazne povedané, školskú a kultúrnu samosprávu.

Najdôležitejšie bolo, že Memorandum slovenského národa požadovalo, aby sa vytvorila a zakotvila osobitosť slovenského územia do podoby Hornouhorského slovenského okolia. Nič však z týchto žiadostí ani len nenaznačovalo odtrhnutie sa Slovenska od Uhorska. Išlo skôr o prvý náznak o nejakú podobu školskej a kultúrnej autonómie. Napriek tomu, Uhorský snem Memorandum slovenského národa zamietol. Teda sľub panovníka z Októbrového diplomu o národnom rozvoji bol porušený, pretože Maďari nič nepripustili. Memorandum slovenského národa sa od Žiadostí slovenského národa odlišuje v tom, že požiadavky Žiadosti slovenského národa sa prezentovali skôr v rovine politickej (uznanie Slovákov za osobitný národ). Memorandum slovenského národa ide ďalej vtom, že vnieslo požiadavku Hornouhorského slovenského okolia. Išlo o posun od politických požiadaviek k štátno-právnym požiadavkám. Vnútorná štruktúra Hornouhorského slovenského okolia nebol v Memorande slovenského národa upravená. Hornouhorské slovenské okolie by sme mohli priradiť k dištriktu. Napriek tejto skutočnosti maďarská politická reprezentácia aj po zamietnutí Memoranda slovenského národa rozpútala protimemorandovú akciu, kde sa nútili obce aby sa od memoranda dištancovali. Slovenskí národní predstavitelia skoncipovali nový program, ktorý predložili vláde vo Viedni. Tento druhý dokument, vytvorený v roku 1861, bol predložený 12.12.1861 a označený ako Viedenské memorandum.

Referencie

  • prednáška z Dejín štátu a práva na Slovensku z 8.3.2007 od Prof. JUDr. Dr. h. c. Petra Mosného, Mgr.