Meranie výkonu spaľovacích motorov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Meranie výkonu spaľovacích motorov je merací proces pomocou ktorého sa stanoví výkonová charakteristika spaľovacieho motora, rep. konkrétne číselné hodnoty jeho výkonu vo vybraných bodoch charakteristiky.

Jednotkou pre udávanie výkonu je 1 watt (W), ale pre bežné spaľovacie motory je to jednotka príliš malá, preto sa používa častejšie 1 kilowatt (kW).

Metodiky merania[upraviť | upraviť zdroj]

Meranie môže prebiehať za rôznych vonkajších podmienok, preto existujú rôzne metodiky merania. Tomu zodpovedajú aj rôzne namerané hodnoty podľa rôznych metodík pre rovnaký motor.

Meranie podľa SAE[upraviť | upraviť zdroj]

Meranie podľa SAE (Society of Automotive Engineers) je metodika, ktorá sa používala v 70. rokoch 20. storočia. Pri tejto metóde merania výkonu motor podstupuje meranie na dynamometri bez pripojeného tlmiča sania, vzduchového filtra aj tlmiča výfukových plynov. Ide teda o meranie maximálneho výkonu, ktorý je z motora možné získať.

Meranie podľa DIN[upraviť | upraviť zdroj]

Meranie podľa DIN (Deutsches Institut für Normung) je metodika, ktorá sa používala do 80. rokov 20. storočia. Pri tejto metóde sa meranie uskutočňovalo na motore, ktorý bol plne vybavený filtrom, tlmičom nasávaného vzduchu, tlmičom výfukových plynov a elektrickú energiu dodával pripojený alternátor. Meracie zariadenie sa pripojilo namiesto prevodovky. Takto nameraný výkon nezohľadňoval odpory vzniknuté v prevodovom ústrojenstve a valivý odpor pneumatík a ložísk hnanej nápravy.