Preskočiť na obsah

Mierový klub Johna Lennona

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mierový klub Johna Lennona (MKJL) založili Ota Veverka, Stanislav Penc a Heřman Chromý v decembri 1988 v Prahe. V prehlásení zakladatelia odmietli rozpor medzi slovnými proklamáciami o mierovom spolužití a opačnými skutkami vládnych predstaviteľov.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Činnosť klubu bez pevnej organizačnej štruktúry bola sústredená najmä na rozvíjanie alternatívnej kultúry a spoluprácu s ostatnými nezávislými iniciatívami, s ktorými organizoval množstvo opozičných akcií ako napríklad demonštrácie či kampane za oslobodenie politických väzňov. V polovici mája 1989 mal klub okolo 80 členov, prevažne mládež. V lete 1989 usporadúvali členovia MKJL diskusné fóra na Karlovom moste a zúčastnili sa niekoľko pietnych stretnutí na počesť obetí potlačenej študentskej revolty v Pekingu. Po septembri sa činnosť klubu sústredila na usporadúvanie kultúrnych akcií.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

Vznik MKJL súvisel s tradíciou spontánnych zhromaždení mládeže, ktorá sa od roku 1981 každoročne schádzala 8. decembra na výročie smrti Johna Lennona pri jeho symbolickom pomníku na Velkopřevorském námestí.

John Lennon

Lennoniády v 80. rokoch[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodne malé spontánne stretnutia na Malej Strane prerástli v roku 1984 na protirežimové verejné vystúpenia. Vtedy stretnutie prvýkrát prerástlo priestor Kampy a bolo príslušníkmi VB rozohnané pomocou služobných áut a psov. Arogancia policajného aparátu viedla k postupnej politizácii spomienkových zhromaždení, ktorých priebeh začali ovplyvňovať osoby z disidentského prostredia. Od polovice osemdesiatych rokov sa spisovali petície na prepustenie politických väzňov, uzákonenie náhradnej civilnej služby, odchod sovietskych jednotiek a odstránenie jadrových zbraní na území Československa.

Neoficiálny pochod Prahou[upraviť | upraviť zdroj]

Pomník Johna Lennona na Velkopřevorskom námestí v Prahe.

V decembri 1985 sa okolo tisíc účastníkov spomienkového stretnutia pri skandovaní pacifistických hesiel vydalo centrom Prahy na neoficiálny pochod. V reakcii na decembrový pochod Prahou vydala Charta 77 dokument Prostor pro mladou generaci v ktorom navrhla kroky ku zlepšeniu podmienok na život mladých ľudí. Na základe skúsenosti z decembrového zhromaždenia sa Tomáš Dvořák rozhodol založiť novú organizáciu Mladé umenie pre mier. V máji 1986 požiadal prípravný výbor ministerstvo vnútra o schválenie organizačného rádu, podľa ktorého sa chcel venovať najmä kultúrnym aktivitám, podobne ako práve likvidovaná Jazzová sekcia. Napriek tomu, že sa v júni 1986 prípravný výbor rozhodol po nátlaku zo strany ŠtB rezignovať, znamenal tento pokus prvý krok k formovaniu neoficiálneho mierového hnutia. O pochode Prahou informovali západné rozhlasové stanice a tak sprostredkovali informácie o výročných stretnutiach mimopražským poslucháčom, ktorí tvorili v nasledujúcom období ich významnú časť.

V nasledujúcich dvoch rokoch pripravilo vedenie krajskej správy SNB podrobný plán opatrení, ktoré dodržiavali niekoľko stoviek príslušníkov represívneho aparátu. V predstihu boli prevedené desiatky preventívnych pohovorov a bola aktivovaná sieť tajných spolupracovníkov. V roku 1987 usporiadalo Pražské kultúrne stredisko podľa pokynov polície a pod hlavičkou SSM v sále Mestskej knižnice koncert venovaný Johnovi Lennonovi, ktorý mal odlákať časť prípadných účastníkov spontánneho stretnutia na Kampe. Na Veľkopřevorském námestí sa napriek uvedených opatrení znovu zišlo niekoľko stoviek osôb, ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí od 17 do 25 rokov. Podľa prehlásenia ŠtB prevládali ľudia robotníckych profesií, učni, študenti stredných škôl a pracovníci služieb.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Mírový klub Johna Lennona: TOTALITA [online]. www.totalita.cz, [cit. 2019-11-09]. Dostupné online.