Preskočiť na obsah

Miestna sieť (LAN)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
sieťová karta

Miestna sieť[1][2][3] (iné názvy: lokálna sieť[4][5], najmä v oblasti telekomunikácií[5]: miestna [alebo lokálna] dátová [alebo údajová] sieť[5][6][7], v oblasti počítačov[5]: miestna [alebo lokálna] počítačová sieť[4][5][8][9][10], zriedkavo: miestna [alebo lokálna] oblastná sieť[11][12], sieť LAN[4], LAN[13][5]; angl. local area network alebo Local Area Network, skr. LAN) je v širšom zmysle lokálna dátová sieť (=údajová sieť) pokrývajúca menšiu geografickú oblasť (do niekoľko km), ako napríklad dom, kancelária alebo skupina budov, v užšom zmysle je to len takáto počítačová sieť.

Súčasné miestne počítačové siete bývajú najčastejšie založené na prepínaných ethernetových sieťach, s prepojením metalickým káblom, optickým káblom, alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, IrDA).

Miestne siete (LAN) bývajú oproti rozsiahlym sieťam (WAN) zvyčajne rýchlejšie, menej rozsiahle a nevyžadujú prenájom telekomunikačných liniek.

Technická stránka[upraviť | upraviť zdroj]

Miestna sieť sa skladá z aktívnych a pasívnych prvkov. Aktívne prvky, ako napríklad počítač (sieťová karta), smerovač, prepínač a pod. nejakým spôsobom reagujú na signál, ktorý cez ne prechádza. Naproti tomu sú pasívne prvky, ako napríklad kabeláž, konektory a pod., ktoré len pasívne signál prenášajú bez jeho akejkoľvek modifikácie, alebo sledovania.

Aj keď je dnes prepínaný ethernet na fyzickej a linkovej vrstve spolu s protokolom TCP/IP najbežnejší, v minulosti bolo využívaných veľa iných riešení, pričom niektoré sú dodnes obľúbené. Väčšie miestne siete môžu mať z dôvodu zvýšenia odolnosti voči výpadku nadbytočné linky a aktívne prvky (redundancia) prepájajúce jednotlivé časti siete a umožňujúce reakciu na poruchu. Miestne siete je možné prepájať pomocou aktívnych prvkov medzi sebou navzájom alebo s internetom.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

V minulosti slúžili siete hlavne na komunikáciu centrálneho počítača s terminálmi cez jednoduché pripojenie s nízkou rýchlosťou.

Prvé miestne siete vznikli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia s cieľom spojiť viacero centrálnych počítačov do jednej siete. Z rôznych riešení boli najpopulárnejšími ethernet a ARCNET.

Vývoj a následné rozšírenie osobných počítačov malo za následok vznik sietí so stovkami prvkov. Najvýznamnejším dôvodom prečo vytvárať siete bolo hlavne zdieľanie diskového priestoru a tlačiarní, prípadne iných periférii. Tento koncept bol však zmarený vznikom veľkého množstva nekompatibilných implementácii sieťových protokolov a fyzickej vrstvy. Zvyčajne mal každý výrobca vlastný typ sieťovej karty, kabeláže, protokolov a sieťového operačného systému. Riešenie sa objavilo s Novell NetWare, ktorý poskytoval podporu rôznym typom hardvéru, a zároveň bol oproti svojim konkurentom najviac rozvinutý. NetWare dominoval lokálnym sietiam do roku 1990, kedy Microsoft uviedol Windows NT Advanced Server.

V rovnakom čase pracovné stanice s operačným systémom UNIX využívali siete založené na TCP/IP. Táto technológia mala pokračujúci vplyv na internet a dnes protokol TCP/IP takmer kompletne nahradil IPX, AppleTalk, NETBEUI a ďalšie protokoly využívané pôvodnými LAN.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií - 2021 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický) ISBN 978–80–89906–10–9 [1]
 2. STN ISO/IEC 8802-1
 3. údajová sieť. In: Elektrotechnický náučný slovník - 3. zv. - Oznamovacia technika. Bratislava: Alfa. 1985. S. 441
 4. a b c Search and Download International Terminology - Microsoft | Language Portal [online]. microsoft.com, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 5. a b c d e f LAN. In: Technický slovník naučný K-L. 2003, S. 326
 6. [2]
 7. img.elmit.sk, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online. Archivované 2022-01-20 z originálu.
 8. RAGAN, Ján. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 485 s. ISBN 80-08-01117-3. S. 258.
 9. Anglicko-český slovník výpočetní techniky. Praha: SNTL. 1986. S. 253
 10. ČSN ISO/IEC 2382-25 Informační technika. Slovník. Část 25: Lokální počítačové sítě
 11. Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY pre harmonizované informačné služby riečnej dopravy na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (predložená Komisiou) [3]
 12. OTS: Bezdrôtové duálne Wi-Fi/GSM-GPRS telefónne prototypy firmy Calypso teraz .. [online]. openiazoch.zoznam.sk, 2005-05-17, [cit. 2021-09-27]. Dostupné online.
 13. LAN. In: Malá slovenská encyklopédia 1993. S. 382

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]