Smerovač

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Avaya ERS-8600

Smerovač (angl. router) je sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami v procese nazvanom smerovanie (anglicky routing). Smerovač prepája počítačové siete na úrovni vrstvy 3 modelu OSI (sieťová vrstva).

Smerovač je osadený dvomi alebo viacerými sieťovými rozhraniami, ktoré môžu, ale nemusia byť rovnakého typu. Smerovač analyzuje adresu každého datagramu, ktorý dostane na jednom zo svojich sieťových rozhraní od iného sieťového zariadenia a na základe stavu sietí na iných sieťových rozhraniach rozhoduje, ktorému ďalšiemu sieťovému zariadeniu má datagram poslať, aby sa dostal do bodu určenia.

Smerovače navzájom komunikujú a informujú sa o stave siete a smerovaní prostredníctvom zvláštnych komunikačných protokolov, napríklad ICMP.

Rozdiel medzi smerovačom a prepínačom[upraviť | upraviť zdroj]

Smerovač nie je to isté čo prepínač, ktorý fyzicky spája rôzne sieťové zariadenia bez ohľadu na obsah (bod určenia) prenášaných dát.

Na ilustráciu si môžeme predstaviť, že prepínače sú ulice a smerovač je križovatka so smerovými tabuľami. Každý dom na ulici má svoju adresu. Na križovatke sa poštár podľa smerových tabúľ rozhoduje, ktorým smerom musí ísť, aby sa dostal k adrese, kam má doručiť poštu.

Rozdiel medzi smerovačom a mostom[upraviť | upraviť zdroj]

Premostenie a smerovanie sú podobné riadenia toku dát, ale pracujú pomocou rôznych metód. Premostenie sa prevádza na 2. (linkovej) vrstve, smerovanie na 3. (sieťovej) vrstve (L3) referenčného modelu ISO/OSI. Most teda smeruje rámce podľa ich hardvérovej MAC adresy, zatiaľčo smerovač (router) sa rozhoduje podľa IP adresy vnútri prenášaného datagramu. Klasický most preto nie je schopný rozlišovať siete. Z rôznych dôvodov sa však do mostov táto schopnosť implementuje, takže most môže ležať na okraji.

Pri projektovaní väčšej siete si musíme vybrať medzi premostením alebo rozdelením na rôzne podsiete prepojené smerovačmi. Pokiaľ je v routovanej sieti počítač fyzicky presunutý z jednej sieťovej oblasti do inej, musí mu byť pridelená iná IP adresa. Pokiaľ je počítač presunutý vnútri premostenej siete, nie je potrebné nič prekonfigurovávať.

Softvérový smerovač[upraviť | upraviť zdroj]

Proces smerovania môže zastať aj špeciálny softvér v počítači, ktorý je vybavený viacerými sieťovými rozhraniami.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]